Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 25 + 26 xuất bản ngày 15-08-2012: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-08-2012 Quyết định số 2553/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 01 đến trang 03)
14-08-2012 Quyết định số 2581/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 04 đến trang 11)
01-08-2012 Quyết định số 2433/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. (trang 12)
02-08-2012 Quyết định số 2446/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông Dân tộc nội trú - tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2011-2015. (từ trang 13 đến trang 23)
03-08-2012 Quyết định số 2456/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du hồ Sông Mực, tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 24 đến trang 29)
03-08-2012 Quyết định số 2465/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch tổ chức Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2012 - 2020. (từ trang 30 đến trang 36)
07-08-2012 Quyết định số 2492/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập chốt kiểm dịch động vật liên ngành phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. (từ trang 37 đến trang 38)
07-08-2012 Quyết định số 2493/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đề án sữa chữa, nâng cấp các trạm bơm tỉnh Thanh Hoá. (từ trang 39 đến trang 62)
07-08-2012 Quyết định số 2496/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cho phép thành lập Hội trồng Luồng huyện Quan Hoá, tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 63 đến trang 64)
10-08-2012 Quyết định số 2546/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Phê duyệt phương án phòng, chống lũ, lụt đảm bảo an toàn cho vùng hạ du khi hồ chứa nước Cửa Đạt xả lũ và xảy ra sự cố trong mùa mưa bão năm 2012. (từ trang 65 đến trang 81)
13-08-2012 Quyết định số 2559/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ủy quyền cho phép thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đổi tên và phê duyệt Điều lệ đối với Hội Cựu giáo chức có phạm vi hoạt động trong xã. (từ trang 82 đến trang 83)
15-08-2012 Quyết định số 2603/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong công tác đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài và cấp Phiếu lý lịch tư pháp. (từ trang 84 đến trang 95)
15-08-2012 Quyết định số 2606/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục Chương trình khuyến công địa phương và Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2013. (từ trang 96 đến trang 109)
03-08-2012 Chỉ thị số 24/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012 - 2013. (từ trang 110 đến trang 115)
14-08-2012 Kế hoạch số 70/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. (từ trang 116 đến trang 121)
11,640,181 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner