Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 13 + 14 xuất bản ngày 15-06-2014: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-06-2014 Quyết định số 1726/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế về quản lý Nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 03 đến trang 12)
02-06-2014 Quyết định số 1657/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Mường Lát tự nguyện trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng sản xuất thay thế nương rẫy trong thời gian chưa tự túc được lương thực năm 2014. (từ trang 13 đến trang 14)
04-06-2014 Quyết định số 1723/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Nông Lâm Thanh Hóa. (từ trang 15 đến trang 19)
05-06-2014 Quyết định số 1734/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chỉ tiêu Kế hoạch phát triển sự nghiệp phát triển giáo dục năm học 2014-2015. (từ trang 20 đến trang 46)
06-06-2014 Quyết định số 1753/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 47 đến trang 55)
06-06-2014 Quyết định số 1756/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Bệnh viện Đa khoa khu vực Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 56 đến trang 95)
10-06-2014 Quyết định số 1800/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ, đợt 2 năm 2013. (từ trang 96 đến trang 103)
11-06-2014 Quyết định số 1816/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc. (từ trang 104 đến trang 117)
12-06-2014 Quyết định số 1825/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 118 đến trang 122)
13-06-2014 Quyết định số 1831/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Tổ giúp việc cho Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các vướng mắc cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh. (từ trang 123 đến trang 124)
13-06-2014 Quyết định số 1832/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 125 đến trang 127)
13-06-2014 Quyết định số 1833/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn đầu tư cho dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 128 đến trang 130)
03-06-2014 Quyết định số 1718/QĐ-BCĐ của BCĐ Đại hội Đại biểu DTTS về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa lần thứ II. (từ trang 131 đến trang 135)
03-06-2014 Quyết định số 1680/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo Đề án tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016”. (từ trang 136 đến trang 141)
10,223,436 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner