Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 15-06-2006: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-01-2006 Quyết định số 140/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành "Quy định cấp giấy phép xây dựng" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 01 đến trang 06)
16-01-2006 Quyết định số 186/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2006. (từ trang 07 đến trang 17)
15-02-2006 Chỉ thị số 06/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện kế hoạch cải cách và hiện đại hóa ngành thuế đến năm 2010. (từ trang 18 đến trang 20)
16-02-2006 Quyết định số 405/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa. (từ trang 21 đến trang 26)
03-03-2006 Quyết định số 558/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt ban hành quy định cụ thể về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 27 đến trang 31)
07-03-2006 Quyết định số 614/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh thời kỳ 2006-2010. (từ trang 32 đến trang 57)
13-03-2006 Quyết định số 665/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết Khu du lịch nghỉ mát xã Hải Hòa và Ninh Hải, huyện Tĩnh Gia. (từ trang 58 đến trang 63)
14-03-2006 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm. (từ trang 64 đến trang 65)
16-03-2006 Quyết định số 714/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp quản lý phương tiện thủy nội địa loại nhỏ. (trang 66)
17-03-2006 Quyết định số 721/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế về quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh. (từ trang 67 đến trang 71)
23-03-2006 Quyết định số 776/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch thực hiện Đề án phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh miền Tây tỉnh Thanh Hóa đến năm 2010. (từ trang 72 đến trang 88)
20-01-2006 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2006. (từ trang 89 đến trang 91)
09-02-2006 Quyết định số 350/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng cho tổ chức trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (trang 92)
16-02-2006 Quyết định số 406/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa. (từ trang 93 đến trang 106)
13-03-2006 Quyết định số 666/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Đồ án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết Khu du lịch nghỉ mát Hải Hòa - Ninh Hải, huyện Tĩnh Gia. (từ trang 107 đến trang 111)
23-03-2006 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2006. (từ trang 112 đến trang 115)
23-03-2006 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy. (từ trang 116 đến trang 117)
23-03-2006 Quyết định số 796/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc miễn, giảm thủy lợi phí năm 2005 do ảnh hưởng của lũ lụt. (từ trang 118 đến trang 119)
30-03-2006 Quyết định số 876/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật và quy trình giao vốn hỗ trợ. (từ trang 120 đến trang 126)
10,205,935 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner