Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 07 + 08 xuất bản ngày 15-07-2006: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-06-2006 Quyết định số 1677/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Liên kết đào tạo nguồn nhân lực trình độ Đại học và sau Đại học với các trường Đại học nước ngoài. (từ trang 01 đến trang 11)
23-06-2006 Quyết định số 1748/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 05 năm từ năm 2006 đến năm 2010 của thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc. (từ trang 12 đến trang 19)
26-06-2006 Quyết định số 1766/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm từ năm 2006 đến năm 2010 của huyện Vĩnh Lộc. (từ trang 20 đến trang 37)
27-06-2006 Quyết định số 1777/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi Quyết định 3578/QĐ-CT ngày 30/10/2003 của UBND tỉnh Thanh Hóa. (trang 38)
29-06-2006 Quyết định số 1797/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm từ năm 2006 đến năm 2010 của thị trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn. (từ trang 39 đến trang 43)
29-06-2006 Quyết định số 1798/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm từ năm 2006 đến năm 2010 của huyện Quan Sơn. (từ trang 44 đến trang 55)
13-06-2006 Quyết định số 1655/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển ngành nghề TTCN tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2006-2010, định hướng đến năm 2015. (từ trang 56 đến trang 74)
21-06-2006 Quyết định số 1717/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn bảo vệ rừng năm 2006 đối với các diện tích bảo vệ đã quá 5 năm, chưa có sản phẩm hưởng lợi của Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng. (từ trang 75 đến trang 77)
27-06-2006 Quyết định số 1771/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2005. (từ trang 78 đến trang 80)
27-06-2006 Quyết định số 1778/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế tuyến tỉnh trực thuộc Sở Y tế tỉnh. (từ trang 81 đến trang 82)
29-06-2006 Quyết định số 1801/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt cơ chế tài chính áp dụng cho Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng các khu công nghiệp. (từ trang 83 đến trang 87)
30-06-2006 Quyết định số 1829/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy chế Tài chính của Công ty Sông Mã hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. (từ trang 88 đến trang 118)
22-06-2006 Công văn số 2546/UBND-KTTC của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản. (trang 119)
23-06-2006 Công văn số 2568/UBND-CN của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện đề án xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn Thanh Hóa theo hướng Công nghiệp hóa, hiện đại hóa. (từ trang 120 đến trang 121)
26-06-2006 Công văn số 2597/UBND-KTTC của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện quy định chế độ hội nghị, tham quan du lịch. (trang 122)
10,233,305 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner