Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 13 + 14 xuất bản ngày 10-08-2006: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-08-2006 Quyết định số 2159/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành giá ca máy và thiết bị thi công công trình. (từ trang 01 đến trang 58)
01-08-2006 Quyết định số 2113/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm từ năm 2006-2010 của xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc. (từ trang 59 đến trang 69)
01-08-2006 Quyết định số 2114/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm từ năm 2006-2010 của thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc. (từ trang 70 đến trang 82)
01-08-2006 Quyết định số 2115/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm từ năm 2006-2010 của xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc. (từ trang 83 đến trang 94)
01-08-2006 Quyết định số 2116/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006-2010 của xã Ngọc Sơn, huyện Ngọc Lặc. (từ trang 95 đến trang 106)
04-08-2006 Quyết định số 2155/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Giáo dục Quốc tế trực thuộc Trường Đại học Hồng Đức. (từ trang 107 đến trang 109)
07-08-2006 Quyết định số 2156/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2006. (từ trang 110 đến trang 117)
10,233,394 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner