Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 15 + 16 xuất bản ngày 20-08-2006: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-07-2006 Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập tại Thanh Hoá. (từ trang 01 đến trang 05)
28-07-2006 Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh giá đất ở và giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại khu kinh tế tổng hợp Nghi Sơn. (từ trang 06 đến trang 07)
28-07-2006 Nghị quyết số 44/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở ngoài công lập hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục thể thao và xã hội. (từ trang 08 đến trang 10)
28-07-2006 Nghị quyết số 45/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cơ chế chính sách liên kết đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học với các trường Đại học nước ngoài tại Trường Đại học Hồng Đức. (từ trang 11 đến trang 15)
28-07-2006 Nghị quyết số 46/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2007- 2010. (từ trang 16 đến trang 26)
28-07-2006 Nghị quyết số 47/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh 5 năm 2006 - 2010. (từ trang 27 đến trang 34)
28-07-2006 Nghị quyết số 48/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. (từ trang 35 đến trang 39)
28-07-2006 Nghị quyết số 49/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc trợ giá cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Thanh Hoá và các vùng phụ cận. (từ trang 40 đến trang 41)
14-05-2006 Quyết định số 967/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi trâu, bò thực hiện đề án phát triển chăn nuôi giai đoạn 2005-2010. (từ trang 42 đến trang 45)
20-07-2006 Nghị quyết số 72/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy về việc phê duyệt phương án thu đóng góp xây dựng trường học của các trường phổ thông Trung học. (từ trang 46 đến trang 47)
01-08-2006 Quyết định số 2117/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm từ năm 2006-2010 của xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc. (từ trang 48 đến trang 58)
02-08-2006 Quyết định số 2133/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc. (từ trang 59 đến trang 71)
11-08-2006 Quyết định số 2218/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm từ năm 2006 đến 2010 của các xã huyện Hậu Lộc. (từ trang 72 đến trang 94)
11-08-2006 Quyết định số 2220/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm từ năm 2006 đến năm 2010 của thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc. (từ trang 95 đến trang 99)
09-08-2006 Quyết định số 2200/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Thanh tra Sở Thủy sản tỉnh. (từ trang 100 đến trang 102)
09-08-2006 Quyết định số 2201/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đổi tên, chia tách Phòng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. (từ trang 103 đến trang 104)
09-08-2006 Quyết định số 2203/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Phòng Quy hoạch thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh. (từ trang 105 đến trang 106)
11-08-2006 Quyết định số 2215/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiến hành chuyển đổi Công ty Thủy nông Sông Chu Thanh Hóa thành Công ty TNHH một thành viên. (từ trang 107 đến trang 108)
14-08-2006 Quyết định số 2235/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2006-2010. (từ trang 109 đến trang 115)
14-08-2006 Quyết định số 2237/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao số lượng cán bộ chuyên trách, công chức xã, phường, thị trấn. (trang 116)
11-08-2006 Công văn số 2349/UBND-KTTC của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 26/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (trang 117)
10,205,788 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner