Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 17 + 18 xuất bản ngày 05-09-2006: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-08-2006 Quyết định số 2163/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án "Thực hiện mô hình Tăng cường cung cấp thông tin và Dịch vụ sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên và thanh niên. (từ trang 01 đến trang 33)
10-08-2006 Quyết định số 2207/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất không có nhu cầu sử dụng của Công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa tại thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân. (từ trang 34 đến trang 35)
17-08-2006 Quyết định số 2247/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Liên kết đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học với các trường đại học nước ngoài. (từ trang 36 đến trang 37)
18-08-2006 Quyết định số 2255/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc sáp nhập Ban Quản lý các khu công nghiệp Thanh Hóa vào Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn. (từ trang 38 đến trang 39)
18-08-2006 Quyết định số 2256/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải thể Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Đô thị mới Nghi Sơn tỉnh. (từ trang 40 đến trang 41)
21-08-2006 Quyết định số 2275/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất của Nông trường Hà Trung tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, giao cho Công ty Xăng dầu Thanh Hóa thuê. (từ trang 42 đến trang 43)
21-08-2006 Quyết định số 2285/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc người già cô đơn và phục hồi chức năng người tàn tật từ Trung tâm bảo trợ xã hội về Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và đổi tên thành Trung tâm bảo trợ xã hội số 2 Thanh Hóa. (trang 44)
23-08-2006 Quyết định số 2304/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn. (từ trang 45 đến trang 50)
23-08-2006 Quyết định số 2308/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất tại xã Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa giao cho Công ty cổ phần Thảo Trung thuê. (từ trang 51 đến trang 52)
23-08-2006 Quyết định số 2309/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất của nông trường Hà Trung tại phường Bắc Sơn, để UBND thị xã Bỉm Sơn tổ chức bồi thường GPMB, giao đất cho Công ty TNHH TAE BEAUTY thuê phẩm. (từ trang 53 đến trang 54)
23-08-2006 Quyết định số 2314/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất tại phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, giao cho Công ty Dịch vụ Thương mại Quang Trung thuê. (từ trang 55 đến trang 56)
23-08-2006 Quyết định số 2317/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh 5 năm 2006-2010 tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 57 đến trang 65)
23-08-2006 Quyết định số 2319/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2007-2010. (từ trang 66 đến trang 76)
25-08-2006 Quyết định số 2326/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Bảo tàng cổ vật Hoàng Long trực thuộc Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và Công trình giao thông. (từ trang 77 đến trang 78)
28-08-2006 Quyết định số 2339/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trường Trung cấp tư thục Bách Nghệ Thanh Hóa. (từ trang 79 đến trang 80)
28-08-2006 Quyết định số 2343/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở ngoài công lập hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và xã hội. (từ trang 81 đến trang 83)
28-08-2006 Quyết định số 2344/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh giá đất ở và giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại Khu Kinh tế tổng hợp Nghi Sơn. (từ trang 84 đến trang 85)
07-08-2006 Chỉ thị số 21/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch và quản lý xây dựng tại Khu Kinh tế Nghi Sơn. (từ trang 86 đến trang 88)
09-08-2006 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về nhiệm vụ năm học 2006-2007. (từ trang 89 đến trang 95)
23-08-2006 Kế hoạch số 3487/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiêm phòng vác xin cúm gia cầm đợt II năm 2006. (từ trang 96 đến trang 100)
19-07-2006 Nghị quyết số 11/2006/2006/NQ-HĐND-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2006. (từ trang 101 đến trang 106)
20-07-2006 Quyết định số 2129/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa về việc ban hành chương trình hành động của UBND thành phố Thanh Hóa, thực hiện Nghị quyết số 10 NQ/TU ngày 23/3/2005 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển doanh nghiệp. (từ trang 107 đến trang 114)
10,205,971 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner