Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 21 + 22 xuất bản ngày 30-09-2006: 28 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-08-2006 Quyết định số 1005/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn về việc ban hành Quy chế tổ chức và quản lý khu công nghiệp huyện Triệu Sơn (Liên xã Dân lực - Dân Lý - Dân Quyền). (từ trang 01 đến trang 10)
18-09-2006 Quyết định số 2584/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Muối Thanh Hóa, giao cho UBND thành phố Thanh Hóa quản lý. (từ trang 11 đến trang 12)
19-09-2006 Quyết định số 2589/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo huyện Nga Sơn. (từ trang 13 đến trang 15)
20-09-2006 Quyết định số 1616/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất tại phường Đông Vệ, giao cho Công ty cổ phần Nông sản Thanh Hóa thuê để xây dựng Trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm. (từ trang 16 đến trang 17)
20-09-2006 Quyết định số 2615/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất tại thị trấn Hà Trung, giao cho UBND huyện Hà Trung tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ dự án xây dựng tuyến đường vào cảng Lèn. (từ trang 18 đến trang 19)
22-09-2006 Quyết định số 2630/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án tổ chức vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Thanh Hóa và các vùng phụ cận. (từ trang 20 đến trang 33)
22-09-2006 Quyết định số 2640/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất của Công ty Xuất nhập khẩu Thủy sản Thanh Hóa, giao cho UBND xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa quản lý. (từ trang 34 đến trang 35)
22-09-2006 Quyết định số 2641/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất của Công ty Xuất nhập khẩu Thủy sản Thanh Hóa, giao cho UBND xã Hoằng Đạo, huyện Hoằng Hóa quản lý. (từ trang 36 đến trang 37)
22-09-2006 Quyết định số 2649/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Hội đồng quản trị và Hiệu trưởng Trường trung cấp dân lập Kinh tế kỹ thuật VISTCO. (từ trang 38 đến trang 39)
26-09-2006 Quyết định số 2668/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho Trường PTTH Dân lập Trần Xuân Soạn tại phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa để mở rộng trường. (từ trang 40 đến trang 41)
26-09-2006 Quyết định số 2678/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thu hồi đất của Chi nhánh Ngân hàng công thương Sầm Sơn giao cho UBND thị xã Sầm Sơn quản lý. (từ trang 42 đến trang 43)
26-09-2006 Quyết định số 2679/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép Chi nhánh Ngân hàng Công thương thị xã Sầm Sơn thuê đất tại phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn. (từ trang 44 đến trang 45)
13-09-2006 Quyết định số 2547/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt quỹ tiền lương tăng thêm năm 2005 và năm 2006 theo Nghị định số 118/2005/NĐ-CP, Nghị định 119/2005/NĐ-CP. (từ trang 46 đến trang 58)
15-09-2006 Quyết định số 2565/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc viện trợ kinh phí xây dựng Trường Trung học Phăn Xăm cho tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. (trang 59)
15-09-2006 Quyết định số 2569/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng doanh nghiệp cho Công ty Thủy nông Nam sông Mã Thanh Hóa. (trang 60)
18-09-2006 Quyết định số 2577/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch, dự toán kinh phí đào tạo Trưởng Công an xã, giai đoạn 2006-2010. (từ trang 61 đến trang 70)
18-09-2006 Quyết định số 2586/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phương thức cấp phát kinh phí XMC, PCGD và Chương trình tăng cường cơ sở vật chất miền núi cho 3 trường DTNT thuộc Chương trình MTQG giáo dục đào tạo năm 2006. (từ trang 71 đến trang 73)
20-09-2006 Quyết định số 2612/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đổi tên Trường Trung học nông lâm nghiệp thành Trường Trung cấp Nông - Lâm Thanh Hóa. (trang 74)
22-09-2006 Quyết định số 2645/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí phòng, chống dịch lở mồm long móng, tháng hành động vệ sinh, tiêu độc khử trùng phòng dịch cúm gia cầm. (từ trang 75 đến trang 85)
22-09-2006 Quyết định số 2646/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn cho các công trình thuộc Dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ" do CIDA - Canada tài trợ. (từ trang 86 đến trang 89)
29-09-2006 Quyết định số 2708/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch, dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng Giảng viên chuyển giao Chương trình "3 giảm, 3 tăng" trong sản xuất nông nghiệp. (từ trang 90 đến trang 94)
29-09-2006 Quyết định số 2711/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung kinh phí chi trả cho các đối tượng chính sách theo mức quy định tại Nghị định số 147/2005/NĐ-CP. (từ trang 95 đến trang 98)
29-09-2006 Quyết định số 2712/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chuyển nguồn chi đầu tư năm 2005 sang năm 2006 và kết dư ngân sách năm 2005. (từ trang 99 đến trang 100)
12-09-2006 Chỉ thị số 25/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh phí, lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 57/2002/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí. (từ trang 101 đến trang 102)
19-09-2006 Chỉ thị số 26/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2006. (từ trang 103 đến trang 105)
21-09-2006 Thông báo số 3977/TB-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về đường dây nóng của UBND tỉnh. (trang 106)
26-09-2006 Quyết định số 2675/QĐ-HĐ của Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản tàu đánh bắt hải sản xa bờ theo Quyết định số 89/2003/QĐ-TTg, ngày 08/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 107 đến trang 108)
26-09-2006 Quyết định số 2676/QĐ-HĐ của Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản tàu đánh bắt hải sản xa bờ theo Quyết định số 89/2003/QĐ-TTg ngày 08/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 109 đến trang 111)
10,206,139 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner