Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 25 + 26 xuất bản ngày 31-10-2006: 25 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-10-2006 Quyết định số 3023/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. (từ trang 01 đến trang 19)
24-10-2006 Quyết định số 3028/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất của Xí nghiệp Gạch ngói Tự Lực thuộc Công ty Sông Mã, giao cho UBND xã Đông Vinh - huyện Đông Sơn quản lý. (từ trang 20 đến trang 21)
24-10-2006 Quyết định số 3031/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép Công ty Sông Mã thuê đất tại xã Đông Vinh - huyện Đông Sơn. (từ trang 22 đến trang 23)
30-10-2006 Quyết định số 3100/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất của Lâm trường Sông Chàng giao cho UBND xã Xuân Quỳ thuộc huyện Như Xuân quản lý theo quy định. (từ trang 24 đến trang 25)
30-10-2006 Quyết định số 3102/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất của Nông trường Yên Mỹ giao cho UBND các xã thuộc huyện Nông Cống, Như Thanh quản lý theo quy định của pháp luật. (từ trang 26 đến trang 27)
30-10-2006 Quyết định số 3103/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất của Lâm trường Thạch Thành giao cho UBND các xã thuộc huyện Thạch Thành quản lý theo quy định. (từ trang 28 đến trang 29)
30-10-2006 Quyết định số 3104/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất của Nông trường Sông Âm giao cho UBND các xã thuộc huyện Thọ Xuân và huyện Ngọc Lặc quản lý theo quy định của pháp luật. (từ trang 30 đến trang 31)
30-10-2006 Quyết định số 3105/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất của lâm trường Lang Chánh giao cho UBND các xã: Tân Phúc, Giao Thiện, thị trấn Lang Chánh thuộc huyện Lang Chánh quản lý theo quy định. (từ trang 32 đến trang 33)
30-10-2006 Quyết định số 3106/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất của nông trường Vân Du giao cho UBND các xã Thành Vân, Thành Tâm, Thành Tân, Thành Thọ, Ngọc Trạo huyện Thạch Thành quản lý theo quy định của pháp luật. (từ trang 34 đến trang 35)
30-10-2006 Quyết định số 3107/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất của Lâm trường Sông Đằn giao cho UBND các xã: Luận Khê, Luận Thành, Tân Thành, Xuân Thắng thuộc huyện Thường Xuân quản lý theo quy định. (từ trang 36 đến trang 37)
30-10-2006 Quyết định số 3108/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất của Lâm trường Sông Lò giao cho UBND các xã thuộc các huyện Quan Sơn, Lang Chánh quản lý theo quy định. (từ trang 38 đến trang 39)
30-10-2006 Quyết định số 3109/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất của Lâm trường Thanh Kỳ giao cho UBND các xã thuộc các huyện: Như Thanh, Nông Cống quản lý theo quy định. (từ trang 40 đến trang 41)
30-10-2006 Quyết định số 3110/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tvề việc Thu hồi đất của Lâm trường Sim giao cho UBND các xã thuộc các huyện: Như Thanh, Như Xuân, Triệu Sơn quản lý theo quy định. (từ trang 42 đến trang 43)
30-10-2006 Quyết định số 3111/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất của Nông trường Hà Trung giao cho UBND các phường thuộc thị xã Bỉm Sơn, quản lý theo quy định pháp luật. (từ trang 44 đến trang 45)
31-10-2006 Quyết định số 3117/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm từ năm 2006 đến 2010 huyện Thiệu Hóa. (từ trang 46 đến trang 63)
31-10-2006 Quyết định số 3118/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm từ năm 2006 đến năm 2010 của thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa. (từ trang 64 đến trang 68)
27-10-2006 Quyết định số 3074/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2006. (từ trang 69 đến trang 77)
27-10-2006 Quyết định số 3079/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh. (từ trang 78 đến trang 80)
30-10-2006 Quyết định số 3081/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm XHH giáo dục cấp tỉnh. (từ trang 81 đến trang 82)
30-10-2006 Quyết định số 3091/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cho phép thành lập Câu lạc bộ Lâm nghiệp Thanh Hóa. (trang 83)
30-10-2006 Quyết định số 3092/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường Thanh Hóa. (từ trang 84 đến trang 85)
30-10-2006 Quyết định số 3098/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh liên kết đào tạo Đại học và sau Đại học với các trường Đại học nước ngoài tại Trường Đại học Hồng Đức năm học 2006-2007. (từ trang 86 đến trang 87)
31-10-2006 Quyết định số 3113/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ tỉnh. (từ trang 88 đến trang 98)
27-10-2006 Quyết định số 3065/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án thứ 4 "Phát huy vai trò của cơ quan và cán bộ tư pháp trong phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn" thuộc Chương trình quốc gia PBGDPL 212. (trang 99)
27-10-2006 Kế hoạch số 4550/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện Đề án 212 "Phát huy vai trò của cơ quan và cán bộ tư pháp trong phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn". (từ trang 100 đến trang 103)
10,206,031 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner