Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 39 + 40 xuất bản ngày 30-11-2006: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-10-2006 Quyết định số 2994/2006/QĐ-UBND- của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 01 đến trang 62)
01-11-2006 Quyết định số 3121/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất của Lâm trường Na Mèo giao cho UBND các xã: Na Mèo, Sơn Điện thuộc huyện Quan Sơn quản lý. (từ trang 63 đến trang 64)
06-11-2006 Quyết định số 3183/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. (từ trang 65 đến trang 73)
06-11-2006 Quyết định số 3184/2006/QĐ-UBNDQĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống tham nhũng. (từ trang 74 đến trang 81)
10-11-2006 Quyết định số 3288/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy định giá đất ở và giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp trên các tuyến đường tại Khu kinh tế tổng hợp Nghi Sơn. (từ trang 82 đến trang 88)
13-11-2006 Quyết định số 3304/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Vĩnh Phát tại xã Hải Lĩnh - Tĩnh Gia, giao cho Công ty TNHH Hoa Vĩ (100% vốn nước ngoài) thuê. (từ trang 89 đến trang 90)
01-11-2006 Quyết định số 3132/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch tu bổ đê điều địa phương năm 2007. (từ trang 91 đến trang 94)
06-11-2006 Quyết định số 3167/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Hà Trung, giai đoạn 2006-2015, định hướng đến năm 2020. (từ trang 95 đến trang 106)
09-11-2006 Quyết định số 3282/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt cơ chế tài chính áp dụng cho Công ty Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa. (từ trang 107 đến trang 112)
10-11-2006 Quyết định số 3292/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư thuộc Chương trình 135 năm 2006. (từ trang 113 đến trang 116)
13-11-2006 Quyết định số 3329/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 năm 2007. (từ trang 117 đến trang 123)
20-11-2006 Quyết định số 3380/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về cơ cấu tổ chức thuộc Trường Cao đẳng Thể dục Thể thao Thanh Hóa. (từ trang 124 đến trang 126)
10,205,875 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner