Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 41 + 42 xuất bản ngày 15-12-2006: 26 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-11-2006 Quyết định số 3486/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006-2010 của thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân. (từ trang 01 đến trang 13)
29-11-2006 Quyết định số 3511/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của huyện Như Xuân. (từ trang 14 đến trang 32)
29-11-2006 Quyết định số 3512/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép Tổ hợp tác Thanh Mạnh thuê đất tại Cảng cá Lạch Bạng, xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia. (từ trang 33 đến trang 34)
05-12-2006 Quyết định số 3568/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép Công ty cổ phần Nông sản Thanh Hoa thuê đất xây dựng Trung tâm giết mổ, gia súc, gia cầm. (từ trang 35 đến trang 36)
11-12-2006 Quyết định số 3613/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất của Chi nhánh Nông sản AGREXIM, giao cho Công ty TNHH Anh Phát thuê. (từ trang 37 đến trang 38)
07-11-2006 Quyết định số 3206/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án duy trì, củng cố và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh Nông trường quốc doanh Lam Sơn. (từ trang 39 đến trang 40)
07-11-2006 Quyết định số 3207/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án duy trì, củng cố và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh Nông trường quốc doanh Sông Âm. (từ trang 41 đến trang 42)
07-11-2006 Quyết định số 3208/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án duy trì, củng cố và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh Nông trường quốc doanh Thống Nhất. (từ trang 43 đến trang 44)
07-11-2006 Quyết định số 3209/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án duy trì, củng cố và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh Nông trường quốc doanh Vân Du. (từ trang 45 đến trang 46)
07-11-2006 Quyết định số 3210/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án duy trì, củng cố và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh Nông trường quốc doanh Yên Mỹ. (từ trang 47 đến trang 48)
07-11-2006 Quyết định số 3211/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án duy trì, củng cố và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh Nông trường quốc doanh Hà Trung. (từ trang 49 đến trang 50)
07-11-2006 Quyết định số 3212/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển Lâm trường Như Xuân thành Ban quản lý rừng phòng hộ Như Xuân. (từ trang 51 đến trang 53)
07-11-2006 Quyết định số 3213/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển Lâm trường Sông Lò thành Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Lò. (từ trang 54 đến trang 56)
07-11-2006 Quyết định số 3214/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển Lâm trường Mường Lát thành Ban Quản lý rừng phòng hộ Mường Lát. (từ trang 57 đến trang 59)
07-11-2006 Quyết định số 3215/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển Lâm trường Sông Đằn thành Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Đằn. (từ trang 60 đến trang 62)
07-11-2006 Quyết định số 3216/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển Lâm trường Na Mèo thành Ban Quản lý rừng phòng hộ Na Mèo. (từ trang 63 đến trang 65)
07-11-2006 Quyết định số 3217/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển Lâm trường Lang Chánh thành Ban Quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh. (từ trang 66 đến trang 68)
07-11-2006 Quyết định số 3218/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển Lâm trường Hà Trung thành Ban Quản lý rừng phòng hộ và Đặc dụng Hà Trung. (từ trang 69 đến trang 71)
07-11-2006 Quyết định số 3219/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển Lâm trường Thạch Thành thành Ban Quản lý rừng phòng hộ Thạch Thành. (từ trang 72 đến trang 74)
07-11-2006 Quyết định số 3220/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển Lâm trường Thanh Kỳ thành Ban Quản lý rừng phòng hộ Thanh Kỳ. (từ trang 75 đến trang 77)
07-11-2006 Quyết định số 3221/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển Lâm trường Sim thành Ban Quản lý rừng phòng hộ Sim. (từ trang 78 đến trang 80)
07-11-2006 Quyết định số 3222/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển Lâm trường Tĩnh Gia thành Ban Quản lý rừng phòng hộ Tĩnh Gia. (từ trang 81 đến trang 83)
07-11-2006 Quyết định số 3223/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển Lâm trường Sông Chàng thành Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Chàng. (từ trang 84 đến trang 86)
16-11-2006 Quyết định số 3359/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn NSNN hỗ trợ năm 2006 (đợt 2) thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 87 đến trang 110)
20-11-2006 Quyết định số 3386/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận Điều lệ Hội nghề cá Thanh Hóa. (từ trang 111 đến trang 118)
08-12-2006 Quyết định số 3603/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc sắp xếp, chuyển đổi Nông trường quốc doanh Sao Vàng. (từ trang 119 đến trang 120)
10,233,154 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner