Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 15-01-2007: 26 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-12-2006 Nghị quyết số 50/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình hoạt động giám sát năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh. (từ trang 01 đến trang 02)
27-12-2006 Nghị quyết số 51/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh. (từ trang 03 đến trang 05)
27-12-2006 Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2005. (từ trang 06 đến trang 08)
27-12-2006 Nghị quyết số 53/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổ chức và chính sách hỗ trợ khuyến nông cơ sở giai đoạn 2007 - 2010. (từ trang 09 đến trang 10)
27-12-2006 Nghị quyết số 54/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ ngân sách địa phương năm 2007 và ổn định đến năm 2010. (từ trang 11 đến trang 27)
27-12-2006 Nghị quyết số 55/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển tỉnh Thanh Hoá năm 2007. (từ trang 28 đến trang 30)
27-12-2006 Nghị quyết số 56/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2007. (từ trang 31 đến trang 37)
27-12-2006 Nghị quyết số 57/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệtchủ trương huy động vốn đầu tư phát triển để thực hiện đầu tư các công trình, dự án thuộc khu kinh tế Nghi Sơn và một số công trình, dự án trọng điểm khác của tỉnh. (từ trang 38 đến trang 39)
27-12-2006 Nghị quyết số 58/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới lưới điện hạ thế nông thôn tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2007 - 2010. (từ trang 40 đến trang 42)
27-12-2006 Nghị quyết số 59/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2007. (từ trang 43 đến trang 48)
27-12-2006 Nghị quyết số 60/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ khen, thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực và thế giới trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học, công nghệ và kỹ thuật,văn học - nghệ thuật. (từ trang 49 đến trang 56)
27-12-2006 Nghị quyết số 61/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ thu phí đối với khách nghỉ mát tại Sầm Sơn; sửa đổi đối tượng, mức thu phí tham quan danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hoá. (từ trang 57 đến trang 58)
27-12-2006 Nghị quyết số 62/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2007. (từ trang 59 đến trang 64)
27-12-2006 Nghị quyết số 63/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ lập quy hoạch chung khu Kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020. (từ trang 65 đến trang 69)
27-12-2006 Nghị quyết số 64/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương công nhận, thành lập, chia tách thôn, bản, phố thuộc xã, phường, thị trấn. (trang 70)
27-12-2006 Nghị quyết số 65/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng sắt trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020. (từ trang 71 đến trang 73)
27-12-2006 Nghị quyết số 66/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ thôn, bản, phố. (từ trang 74 đến trang 75)
27-12-2006 Nghị quyết số 67/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn tổng biên chế hành chính, sự nghiệp tỉnh Thanh Hoá năm 2007. (từ trang 76 đến trang 77)
27-12-2006 Nghị quyết số 68/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020. (từ trang 78 đến trang 81)
27-12-2006 Nghị quyết số 69/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng công sở cơ quan hành chính nhà nước cấp xã giai đoạn 2007 - 2010. (từ trang 82 đến trang 83)
26-12-2006 Quyết định số 3832/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Thông tư liên tịch về Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010. (từ trang 84 đến trang 100)
28-12-2006 Quyết định số 3878/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá và chế độ dự toán công tác tu bổ đê điều sử dụng lao động nông nhàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 101 đến trang 102)
29-12-2006 Quyết định số 3918/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu NSNN, chi NSĐP năm 2007. (từ trang 103 đến trang 115)
29-12-2006 Quyết định số 3921/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ ngân sách địa phương năm 2007 và ổn định đến năm 2010. (từ trang 116 đến trang 132)
29-12-2006 Quyết định số 3927/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc. (từ trang 133 đến trang 135)
26-12-2006 Quyết định số 3833/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo năm 2007. (từ trang 136 đến trang 139)
10,208,046 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner