Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 03 + 04 xuất bản ngày 25-01-2007: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2006 Quyết định số 3922/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ thu phí đối với khách nghỉ mát tại Sầm Sơn; sửa đổi đối tượng, mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hóa. (từ trang 01 đến trang 02)
29-12-2006 Quyết định số 3923/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng công sở cơ quan hành chính nhà nước cấp xã giai đoạn 2007 đến 2010. (từ trang 03 đến trang 10)
29-12-2006 Quyết định số 3929/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chủ trương huy động vốn đầu tư phát triển để thực hiện đầu tư các công trình, dự án thuộc Khu Kinh tế Nghi Sơn và một số công trình, dự án trọng điểm khác của tỉnh. (từ trang 11 đến trang 12)
31-12-2006 Quyết định số 3931/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2007. (từ trang 13 đến trang 19)
05-01-2007 Quyết định số 55/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất của Lâm trường Như Xuân giao cho UBND các xã thuộc huyện Như Thanh quản lý. (từ trang 20 đến trang 22)
08-01-2007 Quyết định số 66/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu Đô thị số 2 - Đô thị Trung tâm vùng miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 23 đến trang 31)
08-01-2007 Quyết định số 71/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc lập, thẩm định, phê duyệt Tổng mặt bằng xây dựng công trình thuộc Dự án đầu tư. (từ trang 32 đến trang 34)
08-01-2007 Quyết định số 74/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất của Công ty Xi măng Bỉm Sơn, giao cho Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Bắc Trung Bộ thuê. (từ trang 35 đến trang 36)
08-01-2007 Quyết định số 75/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất của Nông trường Thống Nhất, giao cho UBND các xã tại các huyện Ngọc Lặc, Yên Định, Cẩm Thủy, Thọ Xuân quản lý, sử dụng đất theo quy định của pháp luật. (từ trang 37 đến trang 39)
08-01-2007 Quyết định số 79/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất của Nông trường Sao Vàng, giao cho UBND các xã: Thọ Lâm, Thọ Xương, Xuân Phú, Xuân Sơn, Xuân Thắng, thị trấn Lam Sơn, thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân quản lý, sử dụng đất theo quy định của pháp luật. (từ trang 40 đến trang 41)
12-01-2007 Quyết định số 136/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu số 1 Đô thị Trung tâm vùng miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 42 đến trang 50)
15-01-2007 Quyết định số 151/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về chế độ khen, thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực và thế giới trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thể dục, thể thao, khoa học công nghệ và kỹ thuật, văn học - nghệ thuật. (từ trang 51 đến trang 59)
15-01-2007 Quyết định số 171/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép Công ty TNHH Minh Chánh thuê đất tại xã Đông Hải, thành phố Thanh Hóa để sử dụng vào mục đích xây dựng salon ô tô. (từ trang 60 đến trang 61)
08-01-2007 Quyết định số 63/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chi trả trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc. (từ trang 62 đến trang 65)
08-01-2007 Quyết định số 64/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chi trả trợ cấp một lần cho thân nhân người có công với cách mạng đã chết trước ngày 01/1/1995. (từ trang 66 đến trang 72)
08-01-2007 Quyết định số 65/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề năm 2006. (từ trang 73 đến trang 75)
08-01-2007 Quyết định số 67/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành "Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị số 2 - Đô Thị Trung tâm vùng miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa". (từ trang 76 đến trang 87)
09-01-2007 Quyết định số 83/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2007. (từ trang 88 đến trang 89)
09-01-2007 Quyết định số 89/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển Công ty Thủy nông Sông Chu Thanh Hóa thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. (từ trang 90 đến trang 93)
10-01-2007 Quyết định số 97/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đặt sào chắn (barie) kiểm tra, kiểm soát lâm sản. (từ trang 94 đến trang 95)
12-10-2007 Quyết định số 137/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành "Quy định quản lý xây dựng theo đồ án Quy hoạch chi tiết Khu số 1 - Đô thị Trung tâm vùng miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa". (từ trang 96 đến trang 108)
12-01-2007 Quyết định số 149/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 109 đến trang 115)
10,207,698 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner