Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 07 + 08 xuất bản ngày 22-02-2007: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-01-2007 Quyết định số 367/2007/QĐ-UBND- của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ thôn, bản, phố. (từ trang 01 đến trang 02)
09-02-2007 Quyết định số 500/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn. (từ trang 03 đến trang 14)
09-02-2007 Quyết định số 501/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn. (từ trang 15 đến trang 26)
09-02-2007 Quyết định số 502/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn. (từ trang 27 đến trang 38)
09-02-2007 Quyết định số 503/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn. (từ trang 39 đến trang 49)
09-02-2007 Quyết định số 504/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn. (từ trang 50 đến trang 61)
09-02-2007 Quyết định số 505/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn. (từ trang 62 đến trang 72)
09-02-2007 Quyết định số 509/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn. (từ trang 73 đến trang 84)
12-02-2007 Quyết định số 518/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao kế hoạch trợ giá, trợ cước vận chuyển các mặt hàng chính sách phục vụ đồng bào miền núi năm 2007. (từ trang 85 đến trang 93)
13-02-2007 Quyết định số 566/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất của Nông trường Lam Sơn giao UBND các xã thuộc huyện Ngọc Lặc, Thọ Xuân quản lý, sử dụng. (từ trang 94 đến trang 96)
13-02-2007 Quyết định số 573/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức, nhiệm vụ và chính sách hỗ trợ khuyến nông viên cơ sở, công tác viên khuyến nông giai đoạn 2007-2010. (từ trang 97 đến trang 100)
30-01-2007 Quyết định số 362/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. (từ trang 101 đến trang 115)
30-01-2007 Quyết định số 363/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cơ cấu tổ chức Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa. (từ trang 116 đến trang 118)
10,207,591 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner