Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 13 + 14 xuất bản ngày 02-05-2007: 23 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-04-2007 Quyết định số 949/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao kế hoạch trợ giá, trợ cước vận chuyển mặt hàng giống thuỷ sản phục vụ đồng bào miền núi năm 2007. (từ trang 01 đến trang 03)
05-04-2007 Quyết định số 980/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình phát triển thanh niên Thanh Hoá, giai đoạn 2007-2010. (từ trang 04 đến trang 17)
11-04-2007 Quyết định số 1051/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của hụyện Thường Xuân (các xã nông thôn). (từ trang 18 đến trang 26)
16-04-2007 Quyết định số 1091/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân. (từ trang 27 đến trang 31)
17-04-2007 Quyết định số 1121/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của Phụ nữ Thanh Hoá, giai đoạn 2007-2010. (từ trang 32 đến trang 39)
19-04-2007 Quyết định số 1146/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép Công ty TNHH Thế Thắng thuê đất tại xã Hoằng Vinh, huyện Hoằng Hoá. (từ trang 40 đến trang 41)
19-04-2007 Quyết định số 1147/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép Công ty cổ phần Giống cây trồng Thanh Hoá thuê đất tại xã Đông Tân, huyện Đông Sơn. (từ trang 42 đến trang 43)
19-04-2007 Quyết định số 1148/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất Cụm Làng nghề Hà Phong, Hà Ninh, huyện Hà Trung, giao cho Công ty Quản lý Đường sắt Thanh Hoá thuê. (từ trang 44 đến trang 45)
19-04-2007 Quyết định số 1152/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất của Doanh nghiệp tư nhân Hương Quang, tại số 73 Hoàng Văn Thụ, thành phố Thanh Hoá, giao cho Công ty Thái Sơn thuê đất. (từ trang 46 đến trang 47)
19-04-2007 Quyết định số 1153/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất tại phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, giao cho Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Đạt thuê. (từ trang 48 đến trang 49)
30-03-2007 Quyết định số 922/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia tăng cường năng lực đào tạo nghề năm 2007. (từ trang 50 đến trang 56)
05-04-2007 Quyết định số 973/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2007 nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho các công trình, dự án do địa phương quản lý. (từ trang 57 đến trang 59)
16-04-2007 Quyết định số 1082/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 253 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 60 đến trang 62)
16-04-2007 Quyết định số 1087/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển sự nghiệp Giáo dục năm 2007-2008. (từ trang 63 đến trang 72)
16-04-2007 Quyết định số 1089/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC năm 2007. (từ trang 73 đến trang 77)
16-04-2007 Quyết định số 1094/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí các Chương trình mục tiêu Quốc gia giáo dục đào tạo năm 2007. (từ trang 78 đến trang 87)
16-04-2007 Quyết định số 1095/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ thực hiện Chương trình phối hợp hành động bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững tỉnh Thanh Hoá năm 2007. (từ trang 88 đến trang 92)
16-04-2007 Quyết định số 1109/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc duyệt kinh phí thực hiện chính sách phát triển chăn nuôi thực hiện năm 2006. (từ trang 93 đến trang 97)
03-04-2007 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh. (từ trang 98 đến trang 101)
12-04-2007 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc nâng cao hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản. (từ trang 102 đến trang 109)
10-04-2007 Kế hoạch số 09/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em bị xâm phạm tình dục giai đoạn 2007-2010. (từ trang 110 đến trang 115)
10-04-2007 Kế hoạch số 10/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về giai đoạn 2007-2010. (từ trang 116 đến trang 121)
10-04-2007 Kế hoạch số 11/KH-BCĐ của BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy về hành động liên ngành phòng chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2007-2010. (từ trang 122 đến trang 127)
10,207,661 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner