Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 15 + 16 xuất bản ngày 25-05-2007: 25 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-04-2007 Quyết định số 1222/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thu hồi đất của Nông trường Lam Sơn giao cho UBND xã Lam Sơn, huyện Ngọc Lặc quản lý, sử dụng. (từ trang 01 đến trang 04)
14-05-2007 Quyết định số 1420/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất của Công ty Quản lý đường bộ I Thanh Hoá giao cho UBND xã Luận Thành, huyện Thường Xuân quản lý theo quy định của pháp luật. (từ trang 05 đến trang 06)
18-05-2007 Quyết định số 1467/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định thành lập Ban quản lý xây dựng, Ban quản lý xây dựng cơ bản. (từ trang 07 đến trang 09)
23-04-2007 Quyết định số 1190/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp tỉnh Thanh Hoá đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. (từ trang 10 đến trang 20)
23-04-2007 Quyết định số 1194/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia văn hoá năm 2007. (từ trang 21 đến trang 27)
25-04-2007 Quyết định số 1217/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt định mức chi phí các hạng mục đầu tư lâm sinh dự án 661 thuộc chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2007-2010. (từ trang 28 đến trang 37)
03-05-2007 Quyết định số 1260/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp, thu thuỷ lợi phí và thu nợ vụ chiêm xuân năm 2007. (trang 38)
07-05-2007 Quyết định số 1309/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao. (từ trang 39 đến trang 42)
07-05-2007 Quyết định số 1310/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 350/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về quy định tạm thời mức thu phẫu thuật xơ hoá cơ DELTA và xét nghiệm đo tỷ trọng xương chẩn đoán bệnh loãng xương. (từ trang 43 đến trang 44)
07-05-2007 Quyết định số 1313/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt bản Điều lệ (sửa đổi) của Hội Quy hoạch phát triển đô thị Thanh Hoá. (từ trang 45 đến trang 52)
07-05-2007 Quyết định số 1314/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Văn hoá Thông tin - Thể dục Thể thao huyện Mường Lát. (từ trang 53 đến trang 54)
07-05-2007 Quyết định số 1316/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Thanh Hoá trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở Phòng Giám định Y khoa. (từ trang 55 đến trang 56)
09-05-2007 Quyết định số 1336/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt phân bổ chỉ tiêu kế hoạch cho vay hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn năm 2007. (từ trang 57 đến trang 69)
11-05-2007 Quyết định số 1372/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá thời kỳ đến năm 2020. (từ trang 70 đến trang 83)
14-05-2007 Quyết định số 1384/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế mẫu Công sở cơ quan hành chính Nhà nước cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ năm 2007-2010. (từ trang 84 đến trang 89)
16-05-2007 Quyết định số 1451/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư xây dựng Trung tâm cụm xã thuộc Chương trình 135 năm 2007. (từ trang 90 đến trang 92)
18-05-2007 Quyết định số 1471/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao kế hoạch hỗ trợ vốn đầu tư phát triển cho các công trình do cấp huyện quản lý năm 2007, theo Quyết định số 4100/2005/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của UBND tỉnh Thanh Hoá. (từ trang 93 đến trang 98)
21-05-2007 Quyết định số 1483/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt trợ giúp kinh phí cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi theo QĐ 38/2004/QĐ-TTg ngày 17/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 99 đến trang 103)
21-05-2007 Quyết định số 1489/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị DTLS đền Trung Túc Vương Lê Lai thuộc quần thể khu DTLS Lam Kinh, tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 104 đến trang 110)
04-05-2007 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2007. (từ trang 111 đến trang 114)
07-05-2007 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ di tích lịch sử văn hoá, danh thắng trên địa bàn tỉnh. (từ trang 115 đến trang 117)
10-05-2007 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. (từ trang 118 đến trang 121)
15-05-2007 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp năm học 2006-2007 và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2007-2008. (từ trang 122 đến trang 124)
22-05-2007 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức Tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 125 đến trang 127)
15-05-2007 Kế hoạch số 15/KH-BCĐ của BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy về việc thực hiện Đề án "Tổng thể kiểm soát ma túy qua biên giới" đến năm 2010. (từ trang 128 đến trang 135)
10,207,878 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner