Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 19 + 20 xuất bản ngày 15-06-2007: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-06-2007 Quyết định số 1624/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020. (từ trang 01 đến trang 11)
04-06-2007 Quyết định số 1640/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Thanh Hoá, tại thị trấn Tào Xuyên, huyện Hoằng Hoá. (từ trang 12 đến trang 13)
04-06-2007 Quyết định số 1641/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Thanh Hoá, tại thị trấn Tào Xuyên, huyện Hoằng Hoá. (từ trang 14 đến trang 15)
06-06-2007 Quyết định số 1650/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới. (từ trang 16 đến trang 27)
07-06-2007 Quyết định số 1666/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất tại thị trấn Cẩm Thuỷ giao cho Trung tâm Giáo dục thường xuyên Cẩm Thuỷ để xây dựng Trung tâm Giáo dục thường xuyên. (từ trang 28 đến trang 29)
08-06-2007 Quyết định số 1688/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất của Công ty Cao su Thanh Hoá giao cho UBND xã Xuân Hoà, huyện Như Xuân quản lý, sử dụng. (từ trang 30 đến trang 31)
11-06-2007 Quyết định số 1700/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng dọc trục đại lộ Nam sông Mã, từ thành phố Thanh Hoá - thị xã Sầm Sơn. (từ trang 32 đến trang 49)
11-06-2007 Quyết định số 1707/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép Công ty Kinh doanh Than Thanh Hoá gia hạn thuê đất tại phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hoá. (từ trang 50 đến trang 51)
13-06-2007 Quyết định số 1727/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả kiểm kê đất đai năm 2005. (từ trang 52 đến trang 61)
13-06-2007 Quyết định số 1728/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Xây dựng đầu tư và Phát triển hạ tầng Hoàng Long tại phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hoá. (từ trang 62 đến trang 63)
18-06-2007 Quyết định số 1744/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh tại phường Điện Biên, thành phố Thanh Hoá. (từ trang 64 đến trang 65)
18-06-2007 Quyết định số 1745/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh tại phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hoá. (từ trang 66 đến trang 67)
18-06-2007 Quyết định số 1747/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ban Dân tộc tỉnh tịa phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa. (từ trang 68 đến trang 69)
06-06-2007 Quyết định số 1652/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Na Mèo. (từ trang 70 đến trang 71)
08-06-2007 Quyết định số 1679/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2007. (từ trang 72 đến trang 86)
11-06-2007 Quyết định số 1690/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2007-2010. (từ trang 87 đến trang 91)
11-06-2007 Quyết định số 1701/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng dọc trục đại lộ Nam sông Mã, từ thành phố Thanh Hoá - thị xã Sầm Sơn. (từ trang 92 đến trang 110)
01-06-2007 Công văn số 2134/UBND-KTTC của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ làm đầu mối tổ chức thẩm định Báo cáo KTKT đối với các công trình, dự án đầu tư do UBND tỉnh quyết định đầu tư. (trang 111)
04-06-2007 Công văn số 2166/UBND-VX của Chủ tịch UBND tỉnh về việc mở đợt cao điểm phòng, chống ma tuý. (từ trang 112 đến trang 115)
06-06-2007 Công văn số 2225/UBND-NC của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản và cho Doanh nghiệp Thanh Thanh Tùng, xã Đông Hưng, huyện Đông Sơn thuê đất tại xã Hà Sơn, huyện Hà Trung. (từ trang 116 đến trang 117)
14-06-2007 Công văn số 2354/UBND-CN của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường sắt và đường bộ. (từ trang 118 đến trang 119)
08-06-2007 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh phát triển bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh. (từ trang 120 đến trang 123)
10,207,741 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner