Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 15-01-2011: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-01-2011 Quyết định số 29/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay đổi Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng. (trang 01)
10-01-2011 Quyết định số 73/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 02 đến trang 12)
10-01-2011 Quyết định số 79/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định giá tính lệ phí trước bạ các loại nhà. (từ trang 13 đến trang 15)
11-01-2011 Quyết định số 89/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm 2011 - 2015. (từ trang 16 đến trang 37)
11-01-2011 Quyết định số 91/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2011. (từ trang 38 đến trang 68)
04-01-2011 Quyết định số 04/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tu bổ đê điều địa phương năm 2011 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 69 đến trang 74)
06-01-2011 Quyết định số 46/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng khoa học tỉnh Thanh Hóa. (trang 75)
10-01-2011 Quyết định số 70/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái cao cấp cửa Trường Lệ, phường Trường Sơn - thị xã Sầm Sơn - tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 76 đến trang 85)
10-01-2011 Quyết định số 81/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình công tác thanh tra và Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2011 của Thanh tra tỉnh. (trang 86)
11-01-2011 Quyết định số 90/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh duyệt hỗ trợ dân sản xuất muối xã Hải Hà, do phải ngừng sản xuất 03 tháng (7, 8, 9 năm 2009) để thực hiện các dự án trên địa bàn xã Hải Hà - huyện Tĩnh Gia. (từ trang 87 đến trang 92)
14-01-2011 Quyết định số 125/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đổi tên và kiện toàn Đội Kiểm tra qui tắc xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn thành Đội Kiểm tra qui tắc xây dựng huyện Tĩnh Gia. (từ trang 93 đến trang 94)
14-01-2011 Quyết định số 129/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp tỉnh Thanh Hóa năm 2011. (từ trang 95 đến trang 107)
14-01-2011 Quyết định số 145/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ GPMB cho các hộ dân thôn Hà Tây, Hà Bắc - xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. (từ trang 108 đến trang 112)
08-01-2011 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi trong vụ Xuân 2011. (từ trang 113 đến trang 114)
10-01-2011 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc. (từ trang 115 đến trang 116)
14-01-2011 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2011. (từ trang 117 đến trang 119)
13-01-2011 Kế hoạch số 02/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tiêm phòng vác xin cho đàn gia súc, gia cầm năm 2011. (từ trang 120 đến trang 125)
23-12-2010 Kế hoạch số 777/KH-TTTH của Thanh tra tỉnh công tác thanh tra và kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2011 của Thanh tra Thanh Hóa. (từ trang 126 đến trang 131)
10,233,478 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner