Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 03 + 04 xuất bản ngày 30-01-2011: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-01-2011 Quyết định số 266/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Danh mục các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 01 đến trang 07)
21-01-2011 Quyết định số 269/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển cao su trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 08 đến trang 10)
21-01-2011 Quyết định số 270/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất hạt giống lúa lai F1 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 11 đến trang 12)
21-01-2011 Quyết định số 271/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành cơ chế chính sách phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 -2015. (từ trang 13 đến trang 16)
17-01-2011 Quyết định số 199/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2011. (từ trang 17 đến trang 68)
24-01-2011 Quyết định số 280/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán bồi thường tài sản, vật kiến trúc cho các hộ dân xã Hải Hà, thực hiện dự án: xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn. (từ trang 69 đến trang 73)
24-01-2011 Quyết định số 302/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất cho các hộ dân xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn. (từ trang 74 đến trang 77)
25-01-2011 Quyết định số 306/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phía Đông Khu Công nghiệp Lễ Môn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 78 đến trang 84)
26-01-2011 Quyết định số 358/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ phần mồ mả, thực hiện dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn (các hộ dân xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia). (từ trang 85 đến trang 87)
26-01-2011 Quyết định số 359/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ cho các hộ dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. (từ trang 88 đến trang 93)
29-01-2011 Quyết định số 413/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường cây, hoa màu và hỗ trợ cho các hộ dân thôn Trung Yến - xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án Nhà máy Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn. (từ trang 94 đến trang 98)
29-01-2011 Quyết định số 417/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh giảm dự toán kinh phí hỗ trợ đối với 06 hộ dân thôn Trung Hậu, xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn. (từ trang 99 đến trang 101)
29-01-2011 Quyết định số 418/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán bồi thường hỗ trợ về sản xuất vật kiến trúc cho các hộ dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia thực hiện dự án: xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn. (từ trang 102 đến trang 104)
30-01-2011 Quyết định số 435/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất cho các hộ dân xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn. (từ trang 105 đến trang 107)
17-02-2011 Quyết định số 195/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2010. (từ trang 108 đến trang 121)
18-01-2011 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2011. (từ trang 122 đến trang 123)
10,233,170 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner