Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 07 + 08 xuất bản ngày 15-03-2011: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-03-2011 Quyết định số 638/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa năm 2011. (từ trang 01 đến trang 04)
04-03-2011 Quyết định số 649/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Biển và Hải đảo, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 05 đến trang 08)
07-03-2011 Quyết định số 669/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2011. (từ trang 09 đến trang 17)
10-03-2011 Quyết định số 729/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ, trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 18 đến trang 21)
01-03-2011 Quyết định số 597/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt đơn vị được giao làm bên mời thầu các dự án có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án năm 2011 của tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 22 đến trang 25)
01-03-2011 Quyết định số 604/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2010 -2020. (từ trang 26 đến trang 39)
02-03-2011 Quyết định số 617/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành "Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết được duyệt Khu số 3 - Đô thị trung tâm, KKT Nghi Sơn - Thanh Hóa ". (từ trang 40 đến trang 50)
07-03-2011 Quyết định số 673/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp số 4 Khu kinh tế Nghi Sơn - Thanh Hóa. (từ trang 51 đến trang 56)
07-03-2011 Quyết định số 674/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp số 5, Khu kinh tế Nghi Sơn - Thanh Hóa. (từ trang 57 đến trang 62)
09-03-2011 Quyết định số 704/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2011 nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ cho các công trình, dự án do địa phương quản lý. (từ trang 63 đến trang 75)
10-03-2011 Quyết định số 717/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011 cho các công trình, dự án do địa phương quản lý thuộc Chương trình kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên. (từ trang 76 đến trang 117)
10-03-2011 Quyết định số 723/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa. (trang 118)
10-03-2011 Quyết định số 724/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Nuôi con trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 119 đến trang 123)
09-03-2011 Kế hoạch số 11/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 -2020. (từ trang 124 đến trang 135)
14-03-2011 Kế hoạch số 12/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phòng chống dịch bệnh cho động vật thủy sản năm 2011, tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 136 đến trang 141)
10,233,108 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner