Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 15 + 16 xuất bản ngày 30-05-2011: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-05-2011 Quyết định số 1533/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất, cho phép Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương Chi nhánh Thanh Hóa chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp và thuê đất, để sử dụng vào mục đích xây dựng Trụ sở Phòng giao dịch số 3 thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 01 đến trang 02)
25-05-2011 Quyết định số 1644/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý Nhà ở sinh viên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 03 đến trang 12)
16-05-2011 Quyết định số 1498/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thay đổi Trưởng ban và các Ủy viên Ban Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa. (trang 13)
16-05-2011 Quyết định số 1502/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt giao kế hoạch tạm ứng kinh phí năm 2011 thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 14 đến trang 20)
16-05-2011 Quyết định số 1503/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn hỗ trợ đầu tư cho các dự án đầu tư xây dựng các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2011. (từ trang 21 đến trang 24)
18-05-2011 Quyết định số 1546/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề cương nhiệm vụ điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2010 - 2020 và định hướng đến năm 2030. (từ trang 25 đến trang 31)
18-05-2011 Quyết định số 1552/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phân bổ gạo cứu đói cho nhân dân trong thời kỳ giáp hạt năm 2011 tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 32 đến trang 35)
19-05-2011 Quyết định số 1554/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt giao kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển năm 2011, cho các công trình, dự án đầu tư tại Khu kinh tế Nghi Sơn. (từ trang 36 đến trang 38)
19-05-2011 Quyết định số 1555/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch hỗ trợ vốn vay tín dụng ưu đãi của Nhà nước năm 2011 của tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 39 đến trang 43)
19-05-2011 Quyết định số 1559/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 44 đến trang 46)
20-05-2011 Quyết định số 1584/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Hội Y học tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 47 đến trang 55)
23-05-2011 Quyết định số 1593/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. (từ trang 56 đến trang 57)
23-05-2011 Quyết định số 1615/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Bóng đã tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 58 đến trang 66)
24-05-2011 Quyết định số 1619/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố kết quả thực hiện Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thanh Hóa năm 2009 - 2010. (từ trang 67 đến trang 74)
25-05-2011 Quyết định số 1637/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 75 đến trang 77)
27-05-2011 Quyết định số 1666/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành hướng dẫn quy trình đánh giá xã đạt các tiêu chí nông thôn mới. (từ trang 78 đến trang 89)
30-05-2011 Quyết định số 1679/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện Dự án: Hạ tầng khu công nghiệp I dịch vụ dầu khí Nghi Sơn. (từ trang 90 đến trang 120)
18-05-2011 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo công tác Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011. (từ trang 121 đến trang 122)
24-05-2011 Chỉ thị số 32/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thanh tra chuyên đề diện rộng đối với sản phẩm thiết bị điện, điện tử trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2011. (từ trang 123 đến trang 127)
10,233,455 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner