Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 19 + 20 xuất bản ngày 15-07-2011: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-06-2011 Quyết định số 2062/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền quy định Bảng giá tính lệ phí trước bạ các loại tài sản là tàu thuyền, xe ô tô, xe gắn máy, súng săn, súng thể thao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 01 đến trang 02)
01-07-2011 Quyết định số 2109/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Điều lệ về tổ chức hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 03 đến trang 20)
12-07-2011 Quyết định số 2221/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2009. (từ trang 21 đến trang 31)
13-07-2011 Quyết định số 2237/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và vốn Trái phiếu Chính phủ do tỉnh quản lý. (từ trang 32 đến trang 36)
14-07-2011 Quyết định số 2271/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ đất, tài sản, cây trồng trên đất thuộc hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 37 đến trang 42)
20-06-2011 Quyết định số 1956/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn năm 2011 theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg. (từ trang 43 đến trang 56)
30-06-2011 Quyết định số 2102/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2011 của tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 57 đến trang 65)
07-07-2011 Quyết định số 2182/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình phát triển du lịch Thanh Hoá giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 66 đến trang 89)
11-07-2011 Quyết định số 2206/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2011 - 2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. (từ trang 90 đến trang 93)
13-07-2011 Quyết định số 2253/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội miền núi đến năm 2020. (từ trang 94 đến trang 110)
14-07-2011 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy. (từ trang 111 đến trang 113)
23-06-2011 Kế hoạch số 36/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 114 đến trang 133)
10,233,378 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner