Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 23 + 24 xuất bản ngày 15-08-2011: 27 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-08-2011 Quyết định số 2561/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính một số nội dung tại phụ lục kèm theo Quyết định số 2413/2011/QĐ-UBND ngày 25/7/2011 của UBND tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 01 đến trang 02)
08-08-2011 Quyết định số 2573/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ thuộc UBND tỉnh và Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện về công tác Thanh Niên. (từ trang 03 đến trang 05)
10-08-2011 Quyết định số 2600/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình giải quyết việc làm tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 06 đến trang 27)
01-08-2011 Quyết định số 2482/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển Thanh Hóa giai đoạn đến năm 2020. (từ trang 28 đến trang 47)
03-08-2011 Quyết định số 2507/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. (trang 48)
04-08-2011 Quyết định số 2511/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. (trang 49)
04-08-2011 Quyết định số 2512/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. (trang 50)
04-08-2011 Quyết định số 2513/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. (trang 51)
04-08-2011 Quyết định số 2514/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. (trang 52)
04-08-2011 Quyết định số 2515/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. (trang 53)
04-08-2011 Quyết định số 2516/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. (trang 54)
04-08-2011 Quyết định số 2517/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. (trang 55)
04-08-2011 Quyết định số 2518/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. (trang 56)
04-08-2011 Quyết định số 2519/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. (trang 57)
04-08-2011 Quyết định số 2520/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. (trang 58)
04-08-2011 Quyết định số 2521/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. (trang 59)
04-08-2011 Quyết định số 2522/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. (trang 60)
04-08-2011 Quyết định số 2523/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. (trang 61)
04-08-2011 Quyết định số 2524/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. (trang 62)
04-08-2011 Quyết định số 2525/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. (trang 63)
04-08-2011 Quyết định số 2526/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. (trang 64)
04-08-2011 Quyết định số 2527/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. (trang 65)
04-08-2011 Quyết định số 2528/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. (trang 66)
04-08-2011 Quyết định số 2529/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. (trang 67)
04-08-2011 Quyết định số 2530/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. (trang 68)
15-08-2011 Quyết định số 2673/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Phê duyệt Đề án phát triển lực lượng VĐV tuyến III, tạo nguồn VĐV cho các môn thể thao thành tích cao đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. (từ trang 69 đến trang 109)
15-08-2011 Quyết định số 2677/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. (từ trang 110 đến trang 131)
10,233,302 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner