Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 25 + 26 xuất bản ngày 15-09-2011: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-09-2011 Quyết định số 2899/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển Viện Quy hoạch xây dựng Thanh Hóa, trực thuộc Sở Xây dựng về trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 01 đến trang 02)
12-09-2011 Quyết định số 2956/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. (từ trang 03 đến trang 09)
16-08-2011 Quyết định số 2685/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 tại Thanh Hóa. (từ trang 10 đến trang 19)
19-08-2011 Quyết định số 2717/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 20 đến trang 23)
22-08-2011 Quyết định số 2735/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Phương án tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 24 đến trang 30)
23-08-2011 Quyết định số 2748/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Phê duyệt Phương án phòng, chống lũ lụt đảm bảo an toàn cho vùng hạ du khi hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa xả lũ xảy ra sự cố trong mùa mưa bão năm 2011. (từ trang 31 đến trang 37)
24-08-2011 Quyết định số 2772/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch phát triển sản xuất lâm, nông nghiệp nhằm thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo nhanh, bền vững huyện Mường Lát, giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 38 đến trang 54)
25-08-2011 Quyết định số 2809/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 55 đến trang 56)
29-08-2011 Quyết định số 2837/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 57 đến trang 60)
29-08-2011 Quyết định số 2842/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020". (từ trang 61 đến trang 70)
05-09-2011 Quyết định số 2886/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa. (trang 71)
07-09-2011 Quyết định số 2923/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hành động về bình đẳng giới tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 72 đến trang 89)
12-09-2011 Quyết định số 2965/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển thể dục thể thao vùng dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 90 đến trang 96)
14-09-2011 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" trong giai đoạn mới. (từ trang 97 đến trang 100)
13-09-2011 Kế hoạch số 52/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2012. (từ trang 101 đến trang 123)
10,233,035 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner