Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 33 + 34 xuất bản ngày 15-11-2011: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-11-2011 Quyết định số 3638/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản, vật kiến trúc trong bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 01 đến trang 24)
04-11-2011 Quyết định số 3644/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây, hoa màu trên đất trong bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. (từ trang 25 đến trang 66)
08-11-2011 Quyết định số 3678/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận và tuyển dụng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập. (từ trang 67 đến trang 72)
02-11-2011 Quyết định số 3617/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡngn cán bộ, công chức giai đoạn 2011-2015. (từ trang 73 đến trang 82)
11-11-2011 Quyết định số 3708/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp tỉnh Thanh Hoá năm 2012. (từ trang 83 đến trang 84)
15-11-2011 Chỉ thị số 26/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 85 đến trang 92)
02-11-2011 Kế hoạch số 61/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 93 đến trang 105)
10-11-2011 Kế hoạch số 62/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2012 - 2015 tỉnh Thanh Hoá. (từ trang 106 đến trang 119)
14-11-2011 Kế hoạch số 64/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 120 đến trang 123)
16-11-2011 Kế hoạch số 65/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ. (từ trang 124 đến trang 129)
10,206,052 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner