Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 39 + 40 xuất bản ngày 31-12-2011: 32 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-12-2011 Quyết định số 4222/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban biên tập nội dung tài liệu bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 01 đến trang 02)
16-12-2011 Quyết định số 4223/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Tổ thẩm định phương án sắp xếp, bố trí cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập của các huyện, thị xã, thành phố. (từ trang 03 đến trang 04)
19-12-2011 Quyết định số 4244/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh sách cơ sở y tế và số lượng đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu năm 2012. (từ trang 05 đến trang 09)
19-12-2011 Quyết định số 4245/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cho phép thành lập Hội người cao tuổi huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. (trang 10)
20-12-2011 Quyết định số 4269/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt phân bổ kinh phí hỗ trợ thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 11 đến trang 15)
21-12-2011 Quyết định số 4279/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và kiến trúc nghệ thuật Đình Đức Giáo, xã Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa. (trang 16)
21-12-2011 Quyết định số 4280/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Chùa Trào Âm, xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa. (trang 17)
21-12-2011 Quyết định số 4281/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Nhà thờ họ Trịnh Văn - Trịnh Văn Kỳ, xã Hoằng Châu, huyện Hoằng Hóa. (trang 18)
21-12-2011 Quyết định số 4282/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Đền thờ Thái bảo Thọ Quận công Cao Tư, xã Hoằng Phúc, huyện Hoằng Hóa. (trang 19)
21-12-2011 Quyết định số 4283/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Nhà thờ họ Nguyễn Đình, xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa. (trang 20)
21-12-2011 Quyết định số 4284/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Cự Đà, xã Hoằng Minh, huyện Hoằng Hóa. (trang 21)
21-12-2011 Quyết định số 4285/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Từ đường họ Lê Văn, xã Hoằng Vinh, huyện Hoằng Hóa. (trang 22)
21-12-2011 Quyết định số 4286/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử cách mạng Cồn Mả Nhón (địa điểm khởi nghĩa giành chính quyền huyện Hoằng Hóa ngày 24/7/1945), xã Hoằng Đạo, huyện Hoằng Hóa. (trang 23)
21-12-2011 Quyết định số 4287/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Đền thờ Lý Nhật Quang, xã Hoằng Minh, huyện Hoằng Hóa. (trang 24)
21-12-2011 Quyết định số 4288/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và kiến trúc nghệ thuật Đền thờ Đức Thánh Đờn, xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa. (trang 25)
21-12-2011 Quyết định số 4289/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Từ đường họ Lê Quang, xã Hoằng Trinh, huyện Hoằng Hóa. (trang 26)
21-12-2011 Quyết định số 4290/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Đền thờ - Bia ký Từ Minh, xã Hoằng Long, huyện Hoằng Hóa. (trang 27)
21-12-2011 Quyết định số 4291/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Đình Thi, xã Yên Lễ, huyện Như Xuân. (trang 28)
21-12-2011 Quyết định số 4292/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa Từ Đường - Mộ họ Trương Văn, xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa. (trang 29)
23-12-2011 Quyết định số 4317/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Người cao tuổi huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 30 đến trang 31)
26-12-2011 Quyết định số 4324/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh đơn giá thuê đất một số dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 28/7/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 32 đến trang 33)
26-12-2011 Quyết định số 4328/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ thực hiện "Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường, phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm" năm 2011 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 34 đến trang 39)
26-12-2011 Quyết định số 4332/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt phân bổ bổ sung kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 40 đến trang 53)
26-12-2011 Quyết định số 4333/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Người mù huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. (trang 54)
26-12-2011 Quyết định số 4340/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ủy quyền thông báo chỉ tiêu hướng dẫn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa năm 2012. (từ trang 55 đến trang 58)
27-12-2011 Quyết định số 4354/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh và giao kế hoạch vốn đầu tư năm 2011 cho các dự án thuộc Chương trình bảo vệ và phát triển rừng bền vững. (từ trang 59 đến trang 66)
27-12-2011 Quyết định số 4356/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp tỉnh Thanh Hóa năm 2012. (từ trang 67 đến trang 75)
29-12-2011 Quyết định số 4391/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án sắp xếp nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2011. (từ trang 76 đến trang 83)
29-12-2011 Quyết định số 4455/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung kinh phí thực hiện chính sách thu hút cho cán bộ có trình độ đại học về xã, phường, thị trấn làm việc và chính sách hỗ trợ đối với công chức cấp xã chưa đạt chuẩn theo Quyết định số 798/2010/QĐ-UBND ngày 11/3/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 84 đến trang 104)
26-12-2011 Chỉ thị số 31/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012. (từ trang 105 đến trang 110)
27-12-2011 Kế hoạch số 73/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm năm 2012. (từ trang 111 đến trang 116)
29-12-2011 Kế hoạch số 74/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai "Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm" năm 2012. (từ trang 117 đến trang 127)
10,205,740 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner