Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 41 + 42 xuất bản ngày 31-12-2011: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-12-2011 Quyết định số 4224/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về chế độ khen, thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực và thế giới thuộc các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, thể dục thể thao, khoa học - công nghệ, văn học - nghệ thuật. (từ trang 01 đến trang 12)
16-12-2011 Quyết định số 4225/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về chế độ khen thưởng đối với tác giả, nhóm tác giả đạt Giải báo chí Trần Mai Ninh và Giải văn học Lê Thánh Tông. (từ trang 13 đến trang 15)
16-12-2011 Quyết định số 4229/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà, các loại tài sản khác làm căn cứ tính mức thu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 16 đến trang 18)
19-12-2011 Quyết định số 4259/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2012 - 2015. (từ trang 19 đến trang 20)
19-12-2011 Quyết định số 4261/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2012 của tỉnh Thanh Hoá. (từ trang 21 đến trang 36)
20-12-2011 Quyết định số 4267/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định mức thu và sử dụng học phí trong cơ sở giáo dục đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 37 đến trang 42)
20-12-2011 Quyết định số 4268/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. (từ trang 43 đến trang 44)
20-12-2011 Quyết định số 4277/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành cơ chế chính sách liên kết đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học của trường Đại học Hồng Đức với các trường đại học nước ngoài. (từ trang 45 đến trang 49)
21-12-2011 Quyết định số 4295/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tỷ lệ % đơn giá thuê đất áp dụng đối với Khu kinh tế Nghi Sơn; các khu công nghiệp và các dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. (từ trang 50 đến trang 53)
21-12-2011 Quyết định số 4296/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đấtt cần lựa chọn nhà đầu tư năm 2012 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. (từ trang 54 đến trang 57)
21-12-2011 Quyết định số 4299/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển tỉnh Thanh Hóa năm 2012. (từ trang 58 đến trang 78)
27-12-2011 Quyết định số 4357/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai số liệu quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa năm 2010. (từ trang 79 đến trang 88)
28-12-2011 Quyết định số 4381/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số - Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ và Nghị quyết HĐND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020. (từ trang 89 đến trang 99)
30-12-2011 Quyết định số 4500/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất từ UBND cấp huyện, cấp xã sang các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 100 đến trang 101)
10,205,921 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner