Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 09 + 10 xuất bản ngày 31-05-2013: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-05-2013 Quyết định số 1610/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh đơn giá thu dịch vụ Nghĩa trang nhân dân Chợ Nhàng, thành phố Thanh Hóa. (từ trang 03 đến trang 04)
21-05-2013 Quyết định số 1642/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường Thanh Hóa. (từ trang 05 đến trang 16)
22-05-2013 Quyết định số 1666/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đơn giá thay thế phần tài sản, vật kiến trúc để giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp mạng lưới giao thông GMS phía Bắc (Quốc lộ 217) đoạn qua huyện Quan Sơn. (từ trang 17 đến trang 32)
22-05-2013 Quyết định số 1667/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đơn giá thay thế phần cây, hoa màu trên đất để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp mạng lưới giao thông Tiểu vùng Mê Kông mở rộng (GMS) phía Bắc lần thứ 2, (Quốc lộ 217) đoạn qua huyện Quan Sơn. (từ trang 33 đến trang 41)
27-05-2013 Quyết định số 1721/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt phân bổ kế hoạch kinh phí sự nghiệp các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2013 của tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 42 đến trang 127)
27-05-2013 Quyết định số 1728/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh v/v Quy định giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2013. (từ trang 128 đến trang 129)
29-05-2013 Quyết định số 1758/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư năm 2013 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 130 đến trang 139)
12,792,306 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner