Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 19 + 20 xuất bản ngày 15-08-2013: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-08-2013 Quyết định số 2729/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách liên kết đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học với các trường đại học nước ngoài. (từ trang 03 đến trang 09)
01-08-2013 Quyết định số 2655/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2013. (từ trang 10 đến trang 18)
01-08-2013 Quyết định số 2666/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án thành lập 200 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của Hội Người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 19 đến trang 26)
02-08-2013 Quyết định số 2671/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung cơ chế hỗ trợ từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ và vốn ngân sách tỉnh cho các dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2008 - 2012. (từ trang 27 đến trang 29)
02-08-2013 Quyết định số 2688/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển cho các dự án thuộc Chương trình Nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2013. (từ trang 30 đến trang 34)
06-08-2013 Quyết định số 2716/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai “Chiến lược phát triển Lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 35 đến trang 42)
08-08-2013 Quyết định số 2760/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khám, chữa bệnh cho người nghèo. (từ trang 43 đến trang 50)
12-08-2013 Quyết định số 2822/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành mẫu hợp đồng thực hiện kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất. (từ trang 51 đến trang 58)
12-08-2013 Quyết định số 2830/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Ban hành đơn giá thay thế để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Phát triển hệ thống tưới Bắc Sông Chu - Nam Sông Mã hồ chứa nước Cửa Đặt đoạn qua huyện Thọ Xuân và Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 59 đến trang 76)
13-08-2013 Quyết định số 2846/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Giám định pháp y Thanh Hóa trên cơ sở Tổ chức Giám định pháp y Thanh Hóa. (từ trang 77 đến trang 79)
14-08-2013 Quyết định số 2861/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Mỏ - Địa chất Thanh Hóa. (trang 80)
14-08-2013 Quyết định số 2863/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về tiền điện quý III năm 2013 của tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 81 đến trang 86)
14-08-2013 Quyết định số 2867/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cho phép thành lập Trung tâm Chăm sóc người cao tuổi Đỉnh Vàng Sầm Sơn. (từ trang 87 đến trang 89)
14-08-2013 Quyết định số 2870/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2013 - 2017. (từ trang 90 đến trang 95)
15-08-2013 Quyết định số 2891/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. (từ trang 96 đến trang 111)
15-08-2013 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh sản xuất vụ Đông 2013 - 2014. (từ trang 112 đến trang 114)
12,792,328 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner