Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 23 + 24 xuất bản ngày 30-09-2013: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-09-2013 Quyết định số 3342/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý, phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 03 đến trang 12)
30-09-2013 Quyết định số 3380/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng hệ thống Thư điện tử công vụ trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 13 đến trang 26)
05-09-2013 Quyết định số 3121/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 27 đến trang 30)
05-09-2013 Quyết định số 3122/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 31 đến trang 35)
16-09-2013 Quyết định số 3222/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 36 đến trang 42)
06-09-2013 Quyết định số 3129/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đổi tên Bệnh viện Y học dân tộc Thanh Hóa thành Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Thanh Hóa. (trang 43)
11-09-2013 Quyết định số 3173/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng đội ngũ hướng dẫn viên, thuyết minh viên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa". (từ trang 44 đến trang 57)
13-09-2013 Quyết định số 3210/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê rừng tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2013-2016. (từ trang 58 đến trang 59)
19-09-2013 Quyết định số 3263/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. (từ trang 60 đến trang 77)
24-09-2013 Quyết định số 3322/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 25/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 78 đến trang 86)
24-09-2013 Quyết định số 3326/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phát triển các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2020 theo Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 87 đến trang 95)
19-09-2013 Kế hoạch số 103/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 96 đến trang 99)
12,792,270 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner