Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 29 + 30 xuất bản ngày 15-12-2013: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-12-2013 Quyết định số 4296/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 04 đến trang 09)
11-12-2013 Quyết định số 4409/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh chấm dứt hiệu lực thi hành của Quyết định số 2462/2000/QĐ-UB ngày 09 tháng 10 năm 2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. (trang 10)
02-12-2013 Quyết định số 4247/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 11 đến trang 21)
06-12-2013 Quyết định số 4366/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 22 đến trang 31)
09-12-2013 Quyết định số 4385/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận “xã đạt chuẩn nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 32 đến trang 33)
09-12-2013 Quyết định số 4392/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận “xã đạt chuẩn nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 34 đến trang 35)
12-12-2013 Quyết định số 4435/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2020” ban hành kèm theo Quyết định số 1438/QĐ-UBND ngày 06/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh. (từ trang 36 đến trang 38)
13-12-2013 Quyết định số 4465/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giảm tiền thuê đất năm 2013, năm 2014. (từ trang 39 đến trang 44)
13-12-2013 Quyết định số 4471/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá thay thế để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã hồ chứa nước Cửa Đặt đoạn qua huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 45 đến trang 58)
03-12-2013 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, bình ổn thị trường, kiềm chế lạm phát các tháng cuối năm 2013 và Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014. (từ trang 59 đến trang 64)
06-12-2013 Chỉ thị số 21/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý Tài chính - Ngân sách xã. (từ trang 65 đến trang 68)
09-12-2013 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014. (từ trang 69 đến trang 71)
12-12-2013 Chỉ thị số 23/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. (từ trang 72 đến trang 73)
12-12-2013 Kế hoạch số 128/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2014. (từ trang 74 đến trang 84)
13-12-2013 Kế hoạch số 130/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh truyền thông về nước sạch, vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2014 - 2015, tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 85 đến trang 92)
13-12-2013 Kế hoạch số 131/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm năm 2014. (từ trang 93 đến trang 98)
04-12-2013 Quyết định số 4284/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo Công tác gia đình ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 99 đến trang 106)
12,792,422 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner