Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 39 + 40 xuất bản ngày 31-12-2013: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-12-2013 Quyết định số 4489/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014 của tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 04 đến trang 22)
18-12-2013 Quyết định số 4514/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung phí đấu giá trong hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 23 đến trang 25)
19-12-2013 Quyết định số 4534/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển tỉnh Thanh Hóa năm 2014. (từ trang 26 đến trang 42)
20-12-2013 Quyết định số 4548/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về trách nhiệm và quy trình thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 43 đến trang 53)
23-12-2013 Quyết định số 4569/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh. (từ trang 54 đến trang 66)
30-12-2013 Quyết định số 4746/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công bố công khai số liệu quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa năm 2012. (từ trang 67 đến trang 70)
31-12-2013 Quyết định số 4765/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động kiểm soát quy định, công bố thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 71 đến trang 74)
31-12-2013 Kế hoạch số 138/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo 138 phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2014. (từ trang 75 đến trang 81)
31-12-2013 Quyết định số 4778/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 82 đến trang 88)
27-12-2013 Quyết định số 4699/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2013 - 2016" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 89 đến trang 97)
20-12-2013 Chỉ thị số 24/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về nâng cao y đức và chất lượng phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. (từ trang 98 đến trang 100)
23-12-2013 Chỉ thị số 25/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014. (từ trang 101 đến trang 106)
16-12-2013 Kế hoạch số 132/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh khống chế và loại trừ bệnh dại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2014. (từ trang 107 đến trang 114)
27-12-2013 Kế hoạch số 135/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh cho du khách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 115 đến trang 119)
31-12-2013 Kế hoạch số 140/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tỉnh Thanh Hóa năm 2014. (từ trang 120 đến trang 127)
19-12-2013 Kế hoạch số 133/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo Công tác gia đình công tác năm 2014 của Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 128 đến trang 130)
12,792,475 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner