Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 11 + 12 xuất bản ngày 31-03-2015: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-03-2015 Quyết định số 893/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động Năm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp. (từ trang 03 đến trang 11)
18-03-2015 Quyết định số 909/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 12 đến trang 31)
19-03-2015 Quyết định số 915/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015. (từ trang 32 đến trang 41)
27-03-2015 Quyết định số 1037/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015. (từ trang 42 đến trang 54)
27-03-2015 Quyết định số 1038/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2015. (từ trang 55 đến trang 64)
27-03-2015 Quyết định số 1039/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2015. (từ trang 65 đến trang 74)
30-03-2015 Quyết định số 1056/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn chi tiết cho các hạng mục lâm sinh thuộc Chương trình phát triển và bảo vệ rừng bền vững năm 2015. (từ trang 75 đến trang 80)
23-03-2015 Kế hoạch số 32/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phòng, chống dịch, bệnh trên người năm 2015. (từ trang 81 đến trang 89)
10-03-2015 Kế hoạch số 27/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh An toàn thực phẩm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2015. (từ trang 90 đến trang 100)
9,885,539 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner