Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 21 + 22 xuất bản ngày 30-06-2015: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-06-2015 Quyết định số 2072/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính khoản 1 Điều 7 Quy định hạn mức giao đất ở; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở; hạn mức công nhận đất ở và hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 4463/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 03 đến trang 04)
24-06-2015 Quyết định số 2322/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 05 đến trang 28)
17-06-2015 Quyết định số 2210/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 29 đến trang 41)
24-06-2015 Quyết định số 2320/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 20/4/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về tái cơ cấu ngành Nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững. (từ trang 42 đến trang 58)
01-06-2015 Quyết định số 1990/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chỉ tiêu Kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục năm học 2015-2016. (từ trang 59 đến trang 80)
05-06-2015 Quyết định số 2051/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt tạm cấp kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp xã hội năm 2015 cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ. (từ trang 81 đến trang 84)
08-06-2015 Quyết định số 2074/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt cấp kinh phí thực hiện chế độ điều chỉnh tiền lương tăng thêm năm 2015 cho các đối tượng thuộc quản lý của tỉnh Thanh Hóa theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 và Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của Chính phủ. (từ trang 85 đến trang 116)
9,885,503 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner