Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 23 + 24 xuất bản ngày 30-06-2015: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-06-2015 Quyết định số 2160/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách xã hội của tỉnh Thanh Hóa về tiền điện Quý II năm 2015. (từ trang 03 đến trang 07)
16-06-2015 Quyết định số 2192/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh mục và cấp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt V, năm 2015. (từ trang 08 đến trang 16)
19-06-2015 Quyết định số 2276/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ. (từ trang 17 đến trang 23)
25-06-2015 Quyết định số 2340/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt cấp bổ sung kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế năm 2014 cho các đối tượng chính sách của tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 24 đến trang 28)
25-06-2015 Quyết định số 2341/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch kinh phí hỗ trợ cho các địa phương để thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2015. (từ trang 29 đến trang 35)
26-06-2015 Quyết định số 2381/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phân bổ kinh phí Dự án dạy nghề cho lao động nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Việc làm và Dạy nghề năm 2015. (từ trang 36 đến trang 40)
29-06-2015 Quyết định số 2397/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển tổ chức khoa học và công nghệ tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. (từ trang 41 đến trang 52)
08-06-2015 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015. (từ trang 53 đến trang 58)
16-06-2015 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch bệnh gây hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông do vi rút Corona (Mers-Cov). (từ trang 59 đến trang 60)
17-06-2015 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. (từ trang 61 đến trang 64)
26-06-2015 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. (từ trang 65 đến trang 73)
05-06-2015 Kế hoạch số 84/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thi hành Luật Căn cước công dân. (từ trang 74 đến trang 77)
09-06-2015 Kế hoạch số 85/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phòng, chống các chủng vi rút cúm mới nổi và tái nổi năm 2015. (từ trang 78 đến trang 94)
10-06-2015 Kế hoạch số 86/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015). (từ trang 95 đến trang 99)
23-06-2015 Kế hoạch số 88/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2015. (từ trang 100 đến trang 105)
18-06-2015 Quyết định số 2252/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện CTHTHN xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện Chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Chương trình 48). (từ trang 106 đến trang 111)
9,912,886 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner