Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 27 + 28 xuất bản ngày 15-08-2015: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-08-2015 Quyết định số 2861/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. (từ trang 04 đến trang 06)
05-08-2015 Quyết định số 2894/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 07 đến trang 10)
05-08-2015 Quyết định số 2895/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Thanh Hóa thực hiện. (từ trang 11 đến trang 14)
10-08-2015 Quyết định số 2962/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định Mức trần thù lao công chứng; thù lao dịch thuật và chi phí đánh máy, sao chụp giấy tờ, văn bản trong hoạt động công chứng, chứng thực áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 15 đến trang 18)
12-08-2015 Quyết định số 3008/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa. (từ trang 19 đến trang 26)
04-08-2015 Quyết định số 2888/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. (từ trang 27 đến trang 31)
04-08-2015 Quyết định số 2890/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân công nhiệm vụ cho các đơn vị, cá nhân liên quan để thực hiện Quyết định số 1341/QĐ-TTg ngày 12/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã trong mùa lũ hàng năm. (từ trang 32 đến trang 35)
05-08-2015 Quyết định số 2908/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 3339/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 và Quyết định số 2780/QĐ-UBND ngày 09/8/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh. (trang 36)
06-08-2015 Quyết định số 2921/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xử lý rủi ro Đợt 1 năm 2015 đối với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 37 đến trang 41)
10-08-2015 Quyết định số 2957/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015 và năm 2016 của tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 42 đến trang 59)
11-08-2015 Quyết định số 2996/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt cấp bù học phí và chi phí học tập còn thiếu năm 2014 và 2015 cho các đối tượng thuộc diện được thụ hưởng chính sách theo Nghị định số 49/2010/ND-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ. (từ trang 60 đến trang 71)
12-08-2015 Quyết định số 3007/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ sung kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2015. (từ trang 72 đến trang 74)
12-08-2015 Quyết định số 3009/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn hỗ trợ năm 2015 để thực hiện xử lý khẩn cấp một số công trình đê địa phương thuộc tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 75 đến trang 78)
13-08-2015 Quyết định số 3053/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. (từ trang 79 đến trang 82)
13-08-2015 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy mạnh phát triển kinh tế hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. (từ trang 83 đến trang 86)
06-08-2015 Kế hoạch số 113/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phát triển kinh tế tập thể năm 2016. (từ trang 87 đến trang 101)
10-08-2015 Kế hoạch số 114/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức Hội chợ - Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2010 - 2015, Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. (từ trang 102 đến trang 110)
9,913,064 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner