Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 39 + 40 xuất bản ngày 30-11-2015: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-11-2015 Quyết định số 4654/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Hội Bảo vệ môi trường Thanh Hóa. (từ trang 03 đến trang 15)
18-11-2015 Quyết định số 4804/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2015 - 2020. (từ trang 16 đến trang 18)
23-11-2015 Quyết định số 4857/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Phê duyệt số lượng học sinh được hỗ trợ gạo và số lượng gạo hỗ trợ học kỳ I năm học 2015 - 2016 để thực hiện chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 19 đến trang 32)
27-11-2015 Quyết định số 4911/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh v/v ban hành Kế hoạch triển khai lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 33 đến trang 40)
27-11-2015 Quyết định số 4948/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2016. (từ trang 41 đến trang 70)
02-11-2015 Kế hoạch số 145/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản năm 2016. (từ trang 71 đến trang 78)
02-11-2015 Kế hoạch số 146/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phòng, chống dịch bệnh và tiêm phòng gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh hóa năm 2016. (từ trang 79 đến trang 87)
03-11-2015 Kế hoạch số 147/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”. (từ trang 88 đến trang 94)
11-11-2015 Kế hoạch số 152/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tuyên truyền, phố biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. (từ trang 95 đến trang 99)
9,885,521 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner