Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2006

Tháng 12-2006: 44 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-12-2006 Quyết định số 3818/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006-2010 của huyện Lang Chánh (các xã nông thôn). 
26-12-2006 Quyết định số 3817/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh. 
22-12-2006 Quyết định số 3801/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thu hồi đất của Lâm trường Mường Lát giao cho UBND xã Tam Chung và thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật. 
21-12-2006 Quyết định số 3785/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phe duyệt giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2006. 
21-12-2006 Quyết định số 3784/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2006 nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho các công trình, dự án do địa phương quản lý. 
21-12-2006 Quyết định số 3780/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất của Trường phổ thông cấp 2 Dân tộc nội trú Ngọc Lặc để giao cho UBND xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc quản lý, sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 
20-12-2006 Quyết định số 3765/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2006. 
19-12-2006 Quyết định số 3753/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí cho các huyện và đơn vị dự toán để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh đột xuất năm 2006. 
19-12-2006 Quyết định số 3738/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về Tổ chức và Quy chế hoạt động của Hội đồng Tư vấn Khuyến nông tỉnh Thanh Hóa. 
19-12-2006 Quyết định số 3731/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất của Nông trường Lam Sơn giao cho UBND xã Lam Sơn thuộc huyện Ngọc Lặc quản lý, sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 
18-12-2006 Quyết định số 3710/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2006-2010. 
15-12-2006 Quyết định số 3686/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục chuẩn bị đầu tư các công trình do cấp huyện quản lý năm 2007, theo Quyết định 4100/2005/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của UBND tỉnh Thanh Hóa. 
14-12-2006 Quyết định số 3670/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục các công trình thực hiện đầu tư năm 2006 thuộc Dự án "Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng" do WB tài trợ. 
14-12-2006 Quyết định số 3659/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Dạy nghề Như Xuân. 
14-12-2006 Quyết định số 3657/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Mục tiêu giải quyết việc làm tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2006-2010. 
13-12-2006 Quyết định số 3652/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch phát triển đào tạo nghề và xã hội hóa dạy nghề tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2006-2010. 
13-12-2006 Quyết định số 3649/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia dinh dưỡng tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2006-2010. 
11-12-2006 Quyết định số 3636/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch các nhiệm vụ khoa học, công nghệ đợt I năm 2007. 
11-12-2006 Quyết định số 3613/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất của Chi nhánh Nông sản AGREXIM, giao cho Công ty TNHH Anh Phát thuê. 
08-12-2006 Quyết định số 3603/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc sắp xếp, chuyển đổi Nông trường quốc doanh Sao Vàng. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
10,233,152 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner