Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2006

Tháng 7-2006: 47 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-07-2006 Quyết định số 1882/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2006, từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. 
07-07-2006 Quyết định số 1880/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc trợ giúp kinh phí cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi theo Quyết định số 38/2004/QĐ-TTg ngày 17/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ. 
07-07-2006 Quyết định số 1879/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí tiêm vắc xin thương hàn cho trẻ em từ 3 đến 6 tuổi. 
05-07-2006 Công văn số 2763/UBND-NN của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai. 
05-07-2006 Quyết định số 1857/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm từ năm 2006 đến năm 2010 của huyện Nga Sơn. 
04-07-2006 Quyết định số 1852/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm từ năm 2006 đến năm 2010 của thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn. 
04-07-2006 Quyết định số 1851/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2006-2010 thị trấn huyện Tĩnh Gia. 
04-07-2006 Quyết định số 1850/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất chi tiết 05 năm 2006-2010 phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn. 
03-07-2006 Quyết định số 1841/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất chi tiết 05 năm 2006-2010 xã Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn. 
03-07-2006 Quyết định số 1840/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất chi tiết 05 năm 2006-2010 phường Bắc Sơn, thị xã Sầm Sơn. 
03-07-2006 Quyết định số 1836/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất chi tiết 05 năm 2006-2010 xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn. 
03-07-2006 Quyết định số 1835/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất chi tiết 05 năm 2006-2010 phường Trung Sơn, thị xã Sầm Sơn. 
03-07-2006 Quyết định số 1832/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. 
03-07-2006 Quyết định số 1830/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn năm 2006 cho các dự án 661, thuộc Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng. 
30-06-2006 Quyết định số 1829/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy chế Tài chính của Công ty Sông Mã hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. 
29-06-2006 Quyết định số 1801/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt cơ chế tài chính áp dụng cho Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng các khu công nghiệp. 
29-06-2006 Quyết định số 1798/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm từ năm 2006 đến năm 2010 của huyện Quan Sơn. 
29-06-2006 Quyết định số 1797/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm từ năm 2006 đến năm 2010 của thị trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn. 
28-06-2006 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện. 
27-06-2006 Quyết định số 1778/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế tuyến tỉnh trực thuộc Sở Y tế tỉnh. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
10,233,204 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner