Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2007

Tháng 3-2007: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-03-2007 Quyết định số 719/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2005. 
02-03-2007 Quyết định số 685/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức. 
02-03-2007 Quyết định số 682/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ sung kinh phí thực hiện chế độ cho cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn năm 2007. 
02-03-2007 Quyết định số 681/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2007. 
28-02-2007 Quyết định số 657/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao kế hoạch hỗ trợ kinh phí khuyến khích phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2007. 
27-02-2007 Quyết định số 655/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển Ban QLDA khu vực lâm nghiệp và QL rừng phòng hộ đầu nguồn của tỉnh thành Ban QL rừng phòng hộ đầu nguồn Sông Chu. 
13-02-2007 Quyết định số 573/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức, nhiệm vụ và chính sách hỗ trợ khuyến nông viên cơ sở, công tác viên khuyến nông giai đoạn 2007-2010. 
13-02-2007 Quyết định số 566/QĐ-UBND- của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất của Nông trường Lam Sơn giao UBND các xã thuộc huyện Ngọc Lặc, Thọ Xuân quản lý, sử dụng. 
12-02-2007 Quyết định số 540/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cơ cấu tổ chức thuộc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. 
07-02-2007 Quyết định số 475/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chê duyệt suất đầu tư lâm sinh Dự án 661, thuộc Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng, trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ năm 2007 đến 2010. 
05-02-2007 Quyết định số 432/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việcpPhê duyệt Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020. 
31-01-2007 Quyết định số 390/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chính sách hỗ trợ đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới lưới điện hạ thế nông thôn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2007-2010. 
30-01-2007 Quyết định số 369/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy định Mẫu thẻ và quản lý, sử dụng thẻ công chức. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
10,207,667 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner