Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2011

Tháng 10-2011: 26 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-10-2011 Quyết định số 3572/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện. 
28-10-2011 Quyết định số 3568/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công trong dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2011 và 01/10/2011. 
27-10-2011 Quyết định số 3555/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu vực Bắc Cầu Ghép, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. 
27-10-2011 Quyết định số 3550/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. 
27-10-2011 Chỉ thị số 23/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ra quân làm thuỷ lợi mùa khô năm 2011. 
26-10-2011 Quyết định số 3542/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2011 - 2020. 
26-10-2011 Quyết định số 3534/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế phối hợp trong hoạt động kiểm soát quy định, công bố thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
25-10-2011 Quyết định số 3517/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trợ giúp pháp lý cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 – 2015. 
25-10-2011 Quyết định số 3516/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2011/TTLT-BTP-TTCP ngày 06/6/2011 của Bộ Tư pháp - Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý trong việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính. 
20-10-2011 Quyết định số 3456/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. 
19-10-2011 Quyết định số 3434/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô; lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm. 
14-10-2011 Quyết định số 3386/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại. 
13-10-2011 Quyết định số 3370/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
13-10-2011 Quyết định số 3354/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tặng Danh hiệu Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa năm 2010 - 2011. 
11-10-2011 Quyết định số 3326/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán chi tiết Dự án "Điều tra đánh giá hiện trạng tài nguyên và đề xuất cơ sở khoa học nhằm khai thác hiệu quả kinh tế vùng hồ Cửa Đạt theo hướng bền vững". 
11-10-2011 Quyết định số 3324/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần phải xử lý trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
10-10-2011 Quyết định số 3272/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Hội Dược học Thanh Hóa. 
10-10-2011 Quyết định số 3256/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ các hộ dân có trâu, bò bị thiệt hại do ảnh hưởng rét đậm, rét hại và gia súc, gia cầm bị dịch đã tiêu hủy năm 2011 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
07-10-2011 Quyết định số 3241/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng giai đoạn 2 Công trình: Đại lộ Nam sông Mã. 
07-10-2011 Quyết định số 3240/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Hồ sơ đề xuất dự án đường ven biển từ Nga Sơn đến Tĩnh Gia (Tiểu dự án 3, đoạn từ huyện Quảng Xương đến huyện Tĩnh Gia). 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
10,232,999 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner