Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2011

Tháng 12-2011: 126 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2011 Quyết định số 4500/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất từ UBND cấp huyện, cấp xã sang các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
29-12-2011 Kế hoạch số 74/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai "Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm" năm 2012. 
29-12-2011 Quyết định số 4455/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung kinh phí thực hiện chính sách thu hút cho cán bộ có trình độ đại học về xã, phường, thị trấn làm việc và chính sách hỗ trợ đối với công chức cấp xã chưa đạt chuẩn theo Quyết định số 798/2010/QĐ-UBND ngày 11/3/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa. 
29-12-2011 Quyết định số 4391/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án sắp xếp nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2011. 
28-12-2011 Quyết định số 4381/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số - Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ và Nghị quyết HĐND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020. 
27-12-2011 Kế hoạch số 73/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm năm 2012. 
27-12-2011 Quyết định số 4357/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai số liệu quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa năm 2010. 
27-12-2011 Quyết định số 4356/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp tỉnh Thanh Hóa năm 2012. 
27-12-2011 Quyết định số 4354/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh và giao kế hoạch vốn đầu tư năm 2011 cho các dự án thuộc Chương trình bảo vệ và phát triển rừng bền vững. 
26-12-2011 Quyết định số 4340/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ủy quyền thông báo chỉ tiêu hướng dẫn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa năm 2012. 
26-12-2011 Quyết định số 4333/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Người mù huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 
26-12-2011 Quyết định số 4332/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt phân bổ bổ sung kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
26-12-2011 Quyết định số 4328/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ thực hiện "Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường, phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm" năm 2011 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
26-12-2011 Quyết định số 4324/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh đơn giá thuê đất một số dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 28/7/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. 
26-12-2011 Chỉ thị số 31/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012. 
23-12-2011 Quyết định số 4317/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Người cao tuổi huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. 
21-12-2011 Quyết định số 4299/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển tỉnh Thanh Hóa năm 2012. 
21-12-2011 Quyết định số 4296/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đấtt cần lựa chọn nhà đầu tư năm 2012 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 
21-12-2011 Quyết định số 4295/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tỷ lệ % đơn giá thuê đất áp dụng đối với Khu kinh tế Nghi Sơn; các khu công nghiệp và các dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 
21-12-2011 Quyết định số 4293/2011/QĐ-UBND/ của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2012. 
Chuyển tới trang:  /7       Số văn bản mỗi trang: 
10,233,420 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner