Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2011

Tháng 02-2011: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-02-2011 Kế hoạch số 09/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai "Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm" năm 2011. 
25-02-2011 Quyết định số 569/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường cây, hoa màu cho các hộ dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. 
25-02-2011 Quyết định số 568/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất cho các hộ dân xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hòa dầu Nghi Sơn. 
24-02-2011 Quyết định số 559/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo điều hành cung ứng điện. 
24-02-2011 Quyết định số 557/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015". 
24-02-2011 Quyết định số 554/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ cho các hộ dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. 
24-02-2011 Quyết định số 553/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2011. 
24-02-2011 Quyết định số 550/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo điều hành cung ứng điện năm 2011. 
22-02-2011 Quyết định số 543/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề án tổ chức Diễn đàn xúc tiến đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn. 
22-02-2011 Quyết định số 542/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2011. 
22-02-2011 Quyết định số 538/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Thành Vinh. 
22-02-2011 Quyết định số 535/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định danh mục và giá tối thiểu tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
18-02-2011 Quyết định số 509/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường tài sản vật kiến trúc cho các hộ dân thôn Trung Yến, xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện dự án: Nhà máy Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn. 
18-02-2011 Quyết định số 508/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất cho các hộ dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia bị thu hồi đất nông nghiệp, thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. 
18-02-2011 Quyết định số 507/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề, ổn định đời sống và sản xuất cho các hộ dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. 
16-02-2011 Quyết định số 495/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh Thanh Hóa. 
15-02-2011 Quyết định số 487/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Ban chuẩn bị Lễ khởi công dự án Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn và Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn. 
12-02-2011 Quyết định số 473/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
12-02-2011 Quyết định số 472/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 -2016. 
10-02-2011 Quyết định số 461/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục các đề án Chương trình khuyến công địa phương và Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2011. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
10,233,258 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner