Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2011

Tháng 4-2011: 45 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-04-2011 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện năm 2011. 
19-04-2011 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai. 
15-04-2011 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2010 - 2011 và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2011 - 2012. 
14-04-2011 Quyết định số 1176/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn hỗ trợ đầu tư các công trình cấp huyện quản lý và xây dựng công sở cơ quan hành chính Nhà nước cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2011. 
14-04-2011 Quyết định số 1175/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Thiệu Hóa. 
14-04-2011 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức Tháng hành động Vì trẻ em năm 2011. 
09-04-2011 Quyết định số 1146/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ về tài sản, vật kiến trúc cho các hộ dân xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện dự án: Lọc hóa dầu Nghi Sơn. 
07-04-2011 Quyết định số 1117/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung dự toán kinh phí bồi thường cây, hoa màu và hỗ trợ cho các hộ dân xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện dự án: Lọc hóa dầu Nghi Sơn (hạng mục mặt bằng cảng khu J). 
06-04-2011 Quyết định số 1103/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 31 tỉnh Thanh Hóa. 
06-04-2011 Quyết định số 1102/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 30 tỉnh Thanh Hóa. 
06-04-2011 Quyết định số 1101/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 29 tỉnh Thanh Hóa. 
06-04-2011 Quyết định số 1100/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 28 tỉnh Thanh Hóa. 
06-04-2011 Quyết định số 1099/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 27 tỉnh Thanh Hóa. 
06-04-2011 Quyết định số 1098/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 26 tỉnh Thanh Hóa. 
06-04-2011 Quyết định số 1097/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 25 tỉnh Thanh Hóa. 
06-04-2011 Quyết định số 1096/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 24 tỉnh Thanh Hóa. 
06-04-2011 Quyết định số 1095/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 23 tỉnh Thanh Hóa. 
06-04-2011 Quyết định số 1094/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 22 tỉnh Thanh Hóa. 
06-04-2011 Quyết định số 1093/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 21 tỉnh Thanh Hóa. 
06-04-2011 Quyết định số 1092/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 20 tỉnh Thanh Hóa. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
10,233,047 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner