Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2013

Tháng 01-2013: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-01-2013 Quyết định số 345/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Phê duyệt Kế hoạch công tác phòng chống dịch bệnh tỉnh Thanh Hóa năm 2013. 
23-01-2013 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Quý Tỵ và triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2013. 
19-01-2013 Quyết định số 301/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phân bổ gạo cứu đói cho nhân dân các địa phương trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt năm 2013. 
17-01-2013 Quyết định số 283/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y Thanh Hóa. 
17-01-2013 Quyết định số 273/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013. 
17-01-2013 Quyết định số 262/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn các chương trình bổ sung có mục tiêu ngân sách Trung ương năm 2013. 
16-01-2013 Quyết định số 239/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 và tầm nhìn 2030. 
14-01-2013 Quyết định số 200/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành “Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2011-2020”. 
11-01-2013 Quyết định số 147/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ luật Lao động. 
10-01-2013 Quyết định số 145/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về trình tự, thủ tục xét, công nhận và tổ chức công bố “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
10-01-2013 Quyết định số 141/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Điều chỉnh hệ số thù lao đối với các chức danh của Hội người mù Thanh Hóa. 
10-01-2013 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013. 
04-01-2013 Quyết định số 35/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
12,770,439 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner