Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2013

Tháng 11-2013: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-11-2013 Quyết định số 4211/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá tài sản, vật kiến trúc đặc thù chưa có trong đơn giá 3638/2011/QĐ-UBND để áp dụng trong GPMB khu C - Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn. 
28-11-2013 Quyết định số 4201/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giảm tiền thuê đất năm 2011, năm 2012. 
28-11-2013 Kế hoạch số 123/KH-BCĐ của Ban chỉ đạo 127 kiểm tra việc tuân thủ quy định về giá, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014. 
27-11-2013 Quyết định số 4175/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án thành lập Cơ sở điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý. 
21-11-2013 Quyết định số 4110/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. 
21-11-2013 Quyết định số 4095/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ Ngân sách tỉnh ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Thanh Hoá để cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh. 
19-11-2013 Quyết định số 4075/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Thanh Hóa năm 2014. 
18-11-2013 Quyết định số 4054/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2014. 
18-11-2013 Quyết định số 4049/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về tiền điện quý IV năm 2013 của tỉnh Thanh Hóa. 
12-11-2013 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ra quân làm thuỷ lợi mùa khô năm 2013. 
06-11-2013 Kế hoạch số 119/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. 
04-11-2013 Quyết định số 3883/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt ban hành Quy chế hoạt động của Ban điều hành hệ thống Bảo vệ trẻ em tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2013-2020. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
12,792,336 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner