Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2013

Tháng 4-2013: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-04-2013 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2012-2013 và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2013-2014. 
15-04-2013 Quyết định số 1220/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2013-2020. 
12-04-2013 Quyết định số 1212/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính một số nội dung tại Quyết định số 4194/2012/QĐ-UBND ngày 13/12/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa. 
10-04-2013 Kế hoạch số 43/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thông tin, tuyên truyền phát triển nguồn nhân lực tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011-2015. 
08-04-2013 Quyết định số 1117/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Gia cầm và Phát triển trang trại chăn nuôi tỉnh Thanh Hóa. 
02-04-2013 Quyết định số 1063/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013 (đợt 1) cho các Dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên. 
01-04-2013 Quyết định số 1040/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thí điểm xe ô tô điện vận chuyển khách du lịch trên địa bàn thị xã Sầm Sơn năm 2013 và 2014. 
01-04-2013 Quyết định số 1029/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối hợp trong việc cung cấp thông tin để cập nhật, kiểm tra, đối chiếu và khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu Quốc gia về tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
29-03-2013 Quyết định số 1014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2012 của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
25-03-2013 Quyết định số 933/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đổi tên Đoàn Quy hoạch - Khảo sát và thiết kế thủy lợi thành Đoàn Quy hoạch và thiết kế thủy lợi Thanh Hóa và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đoàn Quy hoạch và thiết kế thủy lợi Thanh Hóa. 
21-03-2013 Quyết định số 915/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành cơ chế chính sách khuyến khích phát triển giao thông nông thôn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013 - 2015. 
20-03-2013 Quyết định số 902/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cấp phát miễn phí Công báo tỉnh. 
20-03-2013 Quyết định số 896/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác tư pháp năm 2013. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
12,792,674 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner