Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2013

Tháng 6-2013: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-06-2013 Quyết định số 2213/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành mẫu hợp đồng thực hiện dự án có sử dụng đất. 
28-06-2013 Quyết định số 2212/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc đăng ký kê khai thuế qua mạng Internet đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
27-06-2013 Quyết định số 2194/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động triển khai Đề án thực thi Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2013 - 2015, của tỉnh Thanh Hóa. 
25-06-2013 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
20-06-2013 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về phát động Xóa mù chữ giai đoạn 2013 - 2015. 
18-06-2013 Quyết định số 2082/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành dệt, may tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 và định hướng đến 2025. 
17-06-2013 Quyết định số 2062/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy định về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
17-06-2013 Quyết định số 2061/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức, hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
17-06-2013 Quyết định số 2060/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
17-06-2013 Quyết định số 2055/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể thủy lợi tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 
14-06-2013 Quyết định số 2033/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 
14-06-2013 Quyết định số 2028/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện giải phóng mặt bằng Khu C - Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn. 
10-06-2013 Quyết định số 1923/QĐ-UBND- của Chủ tịch UBND tỉnh v/v phê duyệt chi trả chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong. 
10-06-2013 Quyết định số 1923/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chi trả chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong. 
06-06-2013 Quyết định số 1895/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tổ chức, hoạt động, nội dung thông tin của Đài Truyền thanh cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
05-06-2013 Quyết định số 1879/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
12,792,470 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner