Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2015

Tháng 01-2015: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-01-2015 Quyết định số 245/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2015, định hướng đến năm 2020. 
22-01-2015 Quyết định số 227/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. 
21-01-2015 Quyết định số 218/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2015. 
21-01-2015 Quyết định số 205/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành “Quy định xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”. 
21-01-2015 Quyết định số 202/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành “Quy định đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”. 
21-01-2015 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh năm 2015. 
14-01-2015 Quyết định số 105/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt giao kế hoạch chi tiết vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015. 
14-01-2015 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Mùi và triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2015. 
09-01-2015 Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 145/2013/QĐ -UBND ngày 10/01/2013 và Quyết định số 3655/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của UBND tỉnh. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9,885,496 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner