Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2015

Tháng 3-2015: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-03-2015 Quyết định số 1056/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn chi tiết cho các hạng mục lâm sinh thuộc Chương trình phát triển và bảo vệ rừng bền vững năm 2015. 
27-03-2015 Quyết định số 1039/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2015. 
27-03-2015 Quyết định số 1038/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2015. 
27-03-2015 Quyết định số 1037/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015. 
26-03-2015 Quyết định số 999/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về thực hiện trình tự thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
24-03-2015 Quyết định số 986/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 44/2014/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 
23-03-2015 Kế hoạch số 32/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phòng, chống dịch, bệnh trên người năm 2015. 
19-03-2015 Quyết định số 936/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
19-03-2015 Quyết định số 915/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015. 
18-03-2015 Quyết định số 909/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
18-03-2015 Quyết định số 893/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động Năm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp. 
18-03-2015 Quyết định số 891/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh mục và cấp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt II, năm 2015. 
16-03-2015 Quyết định số 841/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt giao kế hoạch kinh phí hỗ trợ các địa phương thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2015. 
16-03-2015 Quyết định số 839/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2015. 
13-03-2015 Quyết định số 830/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
13-03-2015 Quyết định số 829/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, công trình kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
10-03-2015 Kế hoạch số 27/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh An toàn thực phẩm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2015. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9,884,834 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner